Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Govern Obert

Catàleg de tràmits

Atenció a la ciutadania

Buscar: Netejar

Casament civil

Tramitar la sol·licitud de matrimoni civil a l'Ajuntament. Aquest acte és celebrat per la Jutgessa de Pau, Jutge suplent, l'alcalde/essa, o regidor/a de la corporació municipal en qui es delegui, a la sala de Plens de l’Ajuntament o despatx del Jujat de Pau si no existeixen restriccions sanitàries.

 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic
 • Cost associat


Cita amb càrrec electe o tècnic municipal

Aquesta sol·licitud us permet demanar cita perquè us atengui un càrrec electe (alcalde, regidor) o un tècnic municipal.

 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic


Instància genèrica

Aquesta instància us permet presentar una sol·licitud al vostre ajuntament o bé fer arribar un recurs contra alguna actuació o decisió municipal. Podeu fer servir aquesta instància quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic


Queixes, suggeriments i propostes

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

Podeu veure també informes sobre la gestió de queixes, suggeriments i propostes relatives al servei d'Atenció Ciutadana. 

 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic


Sol·licitud d'accés a la informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.
 

Tramit extern

 • Presencial
 • Telemàtic


Còpies compulsades de documents municipals

Consisteix en l'emissió del duplicat d'un document original que estigui en poder de l'Ajuntament, compulsat o autenticat per aquest Ajuntament.


Bústia d'alcaldia

La ciutadania pot fer arribar directament a l'Alcaldia qualsevol comentari, suggeriment, queixa o consulta referent a l'Ajuntament, al seu funcionament, estat del poble, etc. perquè l'Alcaldia ho pugui tenir en compte i se li respongui si així ho ha sol·licitat.


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat