Apreta intro per cercar
93 555 12 34

SERVEIS

El ple aprova el Pla de Millora Urbana de la Fàbrica Puigoriol

Imprimir correu electrònic

PMU7El ple de l’Ajuntament de Teià del passat 18 de juliol va aprovar dos documents de planejament amb el vot favorable dels grups municipals de Compromís amb Teià-ERC, JxCat i GT, i l’abstenció de Cs i el PSC.
En concret, el ple va tramitar l’aprovació definitiva dels textos refosos corresponents als plans de millora urbana del carrer de Tarragona (PMU-12) i de la fàbrica del Blanqueig (PMU-7), d’acord amb les previsions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

En el cas del PMU-12, el document aprovat permet l’ordenació volumètrica singular d’un sol habitatge que es construirà en la parcel·la número 42 del carrer de Tarragona, ja que el subsol del terreny està afectat pel pas de l’aqüeducte de Dosrius.

El PMU-7  està considerat pel planejament general “un espai d'alta significació urbana, atesa la importància estratègica de crear una nova centralitat del municipi”.

El PMU-7 va ser aprovat inicialment l’octubre de 2018 i va donar peu a un termini d’exposició pública durant el qual alguns particulars van formular diverses al·legacions. També la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat va fixar-hi un seguit de prescripcions, que han estat incorporades a la proposta.

18 habitatges protegits
L’àmbit del PMU-7 està format per la finca que actualment ocupa la nau de l’antiga fàbrica i té una superfície de 6.000 metres quadrats. És previst que s’hi construeixi un nombre màxim de 55 habitatges. D’aquests, n’hi haurà 12 que seran de protecció pública de règim general corresponents al 20% del sostre, tal com estableix la llei d’Urbanisme, i 6 més corresponents a la reserva addicional del 10% del sostre per a habitatge a preu concertat.

En la fase definitiva, el text refós del PMU-7 ha replantejat la implantació de l’edifici de protecció oficial “en pro d’una millora de l’espai públic” i la seva relació amb la resta de volums del sector. Segons l’informe tècnic, “l’edifici absorbeix molt bé la transició de les alineacions i rasants des del carrer de Josep Puigoriol i el passeig de la Riera”. En aquest punt apareixerà una vorera de 6 metres d’ample.

A més, hi haurà 977,70 metres quadrats destinats a establiments comercials, 250,30 metres destinats a altres usos i 354 metres per a un equipament públic.

Tancament del pàrquing
D'altra banda, l'Ajuntament ha fet saber que a partir del 12 d'agost es tancarà al públic l'aparcament provisional que s'havia habilitat a la part posterior de la fàbrica, coincidint amb les obres de renovació del clavegueram de la Riera.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat