Apreta intro per cercar
93 555 12 34

SERVEIS

Espai de participació ciutadana

Què és?

  • La participació ciutadana és un dret fonamental, reconegut per l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en el seu article 29.1: “Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions d'igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de representants, en els supòsits i en els termes que estableixen aquest Estatut i les lleis”.
  • Amb el Reglament de Participació Ciutadana de l'Ajuntament de Teià es vol potenciar la seva relació amb el conjunt de la ciutadania de Teià i la participació democràtica activa de la societat en l'activitat municipal. La participació ciutadana és una opció estratègica i estructural de l'Ajuntament de Teià i ha de vertebrar les seves actuacions.

Objectius

1.- Promoure la participació de la ciutadania de Teià en els assumptes i activitats municipals
2.- Promoure i reforçar el desenvolupament i la millora del teixit associatiu de Teià com a instrument d'organització de la ciutadania, tant a nivell territorial com sectorial, en la participació d'assumptes i activitats municipals.
3.- Promoure el voluntariat de persones i entitats en la participació de programes i projectes de caràcter cívic.

Regidoria de Participació Ciutadana

Adreça:
Carrer Pere Noguera, 12
Correu: participa@teia.cat
Telèfon:
935551234

Horari a convenir amb el regidor.
Podeu sol·licitar-ho mitjançant aquesta instància online

Responsable polític:
Montse Tarradas Creus

Correu: mtarradas@teia.cat

Òrgans de participació

Un òrgan de participació és un grup format per membres d'una organització que es reuneixen periòdicament per prendre decisions sobre un àmbit o àrea específica de la mateixa. Els òrgans de participació realitzen trobades, algunes són privades i altres són obertes. Si són obertes s’hi pot participar (per exemple: assistint si l'aforament ho permet, afegint punts a l'ordre del dia, o comentant les propostes i decisions preses per aquest òrgan). Exemples: Un òrgan de participació general (que es reuneix un cop l'any per definir les línies principals d'acció de l'organització així com als seus òrgans executius per votació), una consell assessor d'igualtat (que es reuneix cada dos mesos per fer propostes de com millorar les relacions de gènere en l'organització), una comissió d'avaluació (que es reuneix cada mes per fer el seguiment d'un procés) o un òrgan de garanties (que recull les incidències, abusos o propostes de millora dels procediments de presa de decisions) són tot exemples d'òrgans de participació.

Processos participatius anteriors

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat