Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
 1. PART RESOLUTÒRIA
 2. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, corresponents a les sessions següents:

Ple extraordinari núm. 1/2021, de 20 de gener

Ple ordinari núm. 2/2021, de 4 de febrer.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Hisenda) el 09.03.2021:

 1. PRP2021/282 Derogació de l’ordenança fiscal núm.60 de Teià, corresponent a la taxa per a la inserció de publicitat en el programa de Festa Major. Expedient núm. 220/2021.
 2. PRP2021/278 Aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits 06/2021. Expedient núm. 322/2021.
 3. 4. PRP2021/324 Modificació de crèdit 02/2021. Expedient núm. 381/2021.
 1. MOCIONS:
 2. PRP2021/174 Moció per a la feminització del nomenclàtor als municipis. Expedient núm. 222/2021

III. PART DE CONTROL

 1. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 28/2021 al 142/2021, d’1.02.2021 a 15.03.2021.
 2. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:

JGL núm. 4, ordinària, de 04.02.2021

JGL núm. 5, ordinària, de 11.02.2021

JGL núm. 6, ordinària, de 18.02.2021

JGL núm. 7, ordinària, de 25.02.2021

JGL núm. 8, ordinària, de 04.03.2021

JGL núm. 9, ordinària, de 11.03.2021

 

 1. Informació de l’Alcaldia.

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (sala contenciosa administrativa, secció 3a) núm. 406/2021, de 2 de febrer; recurs ordinari núm. 197/2016.

 1. Mocions d’urgència.
 2. Suggeriments i preguntes.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat