Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic

ORDRE DEL DIA

PART RESOLUTÒRIA

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent al Ple extraordinari núm. 8/2020, de 12.2020

Propostes dictaminades per les comissions informatives de les respectives àrees:

  1. PRP2020/1112. Aprovació concessió Tei de Plata 2020. Expedient 2020/1125
  2. PRP2021/8. Aprovació concessió Teianenc de l’any 2020. Expedient 2021/55.
  3. PRP2021/54. Aprovació inicial de la modificació del Reglament d'ús del Refugi d’ús de la Ferreria del Expedient número: 2021/76
  4. PRP2021/53. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de convivència ciutadana, (arts. 96 i 128). Expedient núm. 2021/16
  5. PRP2020/1495. Aprovació de la segona i darrera pròrroga del contracte del servei de manteniment de l’enllumenat públic i control energètic del terme municipal de Teià. Exp. 2020/79
  6. PRP2020/1493. Aprovació de la segona i darrera pròrroga del contracte del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans del terme municipal de Teià. Exp. 2020/1349

Mocions:

  1. PRP2021/55 Moció en suport al conseller Bernat Solé, acusat de desobediència greu per l’1 d’octubre.

II.        PART DE CONTROL

  1. DONAR compte del Decrets d’Alcaldia, del número 2020/679 al 2020/710, de dates, del 17 al 31.12.2020, i del número 2021/1 al 2021/27, de dates, de l’1 al 01.2021.
  2. Donar compte dels acords adoptats en les sessions de la Junta de Govern Local, corresponents a les sessions següents:

JGL núm. 1, ordinària, de 14.01.2021

JGL núm. 2, ordinària, de 21.01.2021

JGL núm. 3, ordinària, de 28.01.2021

11.  Suggeriments i preguntes.


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat