Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic

Part resolutòria
1- Aprovació acta sessió anterior, corresponent al Ple ordinari, de 19.11.2020 (sessió 7/2020).
2- Aprovació inicial del Pressupost municipal de l'Ajuntament de Teià per a l'exercici 2021.PRP2020/1468.

Part de control

3- Donar compte del Decrets d’Alcaldia, dels números 617/2020 al 678/2020, de 17.11.2020 a 16.12.2020.
4- Donar compte dels acords adoptats en les sessions de la Junta de Govern Local, corresponents a les sessions següents:

JGL de 19.11.2020, núm. 31

JGL de 26.11.2020, núm. 32

JGL de 03.12.2020, núm. 33

JGL de 10.12.2020, núm. 34

JGL de 17.12.2020, núm. 35


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat