Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DIA:  28 DE MARÇ DE 2012
A LES 20 H

SESSIÓ 3/2012

 

ORDRE DEL DIA

 

 

 

  • Ratificació del caràcter urgent de la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària.
  • Donar compte de la relació certificada expedida per l’interventor municipal, de data 15 de març de 2012, de totes les obligacions pendents de pagament  que  reuneixen els suposats de l’article 2 del Reial Decret Llei 4/2012.
  • Aprovació del Pla d’Ajustament per al període 2012-2022 (Art. 7 Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer)

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat