Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
1.1.    Gestio economica

1.1.1. PRP2017/392   Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2018

1.1.2  Canvi de representants del grup municipal GT en diferents consells i comissions.

1.2.    Serveis i Manteniment

1.2.1. PRP2017/396  - Ratificació Resolució de l’Alcaldia núm. 786/2017, d’incoació d’expedient de contractació del servei de neteja d’edificis municipals del terme municipal de Teià, mitjançant procediment obert atenent a diversos criteris de valoració de les ofertes per a la selecció de l’adjudicatari.

Propostes

1.3.    Ensenyament

1.3.1. PRP2017/407  Moció de suport i adhesió al manifest de SOMESCOLA.CAT per refermar el suport a l’escola catalana i al model de cohesió social que aquesta representa.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat