Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
Per l’Alcaldia, en Resolució 729/2017, de 24 d’octubre,  atesa la necessitat d’aprovar la moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya amb anterioritat a la realització de les sessions del Parlament de Catalunya i de la Comissió del Senat del proper dia 26 d’octubre que han de tractar el tema de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució , s’ha resolt  convocar  SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ:  7/2017

Ordre del dia

1.- Ratificació de la convocatòria de la present sessió extraordinària urgent.

2. Moció per aturar la suspensió de l’autonomia de Catalunya

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat