Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic

Ordre del Dia
 
I.- PART RESOLUTÒRIA


1.Aprovació esborranys actes Ple

1-1 Sessió ordinària del 29 de novembre de 2016

1-2  Sessió extraordinària del 21 de desembre de 2016


DICTÀMENS

Àrea 1

2.     Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per processos relacionats amb la sobirania..
3.     Proposta de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masnou i l’Ajuntament de Teià per a la prestació de serveis a persones emprenedores i empreses al Centre d’Empreses Casa del Marques.
4.     Expedient 1/2017 de reconeixement extrajudicial de crèdits.
5.     Rectificació d’error detectat en el Reglament del Mercat de Venda No Sedentària de Teià.

PROPOSTES

Àrea 2

6.     Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital a Catalunya


Àrea 4

7.     Moció: El mon local català amb la campanya Casa Nostra és Casa Vostra.

Àrea 1

8.     Modificació Ordenança núm. 51 Preu Públic per a la venda de llibres, DC, DVD i altres.
9.     MOCIONS D’URGÈNCIA

II.- CONTROL I SEGUIMENT DE LA GESTIÓ PEL PLE

10.      Donar compte de l’informe de tresoreria/intervenció sobre compliment dels terminis de la Llei 15/2010, de 5 de juliol – 4T 2016.
11.      Donar compte de les relacions de resolucions de l’Alcaldia: de la núm. 770 a la núm. 874 de 2016 i de la número 1 a la número 69 de 2017.
12.         Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local, amb informes de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, que seguidament es detallen:

Data Junta

Detall

Informe

24/11/2016

Relació 247 de factures ADO núm. 40

216/2016

24/11/2016

Aprovació nòmina del mes de novembre

218/2016

01/12/2016

Relació factures ADO 42

222/2016

01/12/2016

Relació propostes despesa 44

225/2016

15/12/2016

NPV-J- atencions protocol·làries (3)

234/2016

15/12/2016

Relació 271 de factures ADO núm. 43

235/2016

22/12/2016

Aprovació nòmina desembre 2016

243/2016

19/01/2017

Aprovació nòmina gener 2017

5/2017

26/01/2017

NPV-J 201600017 serveis manteniment

6/201713. Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia, amb informe de fiscalització amb reparament no suspensiu de la interventora municipal, que seguidament es detallen:

Data Junta

Detall

Informe

823/2016

Relació d’obligacions 0 núm. 38

240/2016

833/2016

Relació 279 de personal, desembre 2016

239/2016

864/2016

Relació 299 de factures ADO núm. 45

262/2016

865/2016

Relació 300 d’obligacions O núm. 38

263/2016

28/2017

Aprovació despeses personal

3/2017

 

14.- Suggeriments i preguntes

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat