Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
ORDRE DEL DIA

DICTÀMENSÀrea 1

1.         Aprovació del Compte General del Pressupost d’aquesta entitat de l’exercici 2015
2.         Creació i Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici del 2017
3.         Declaració de les obres de rehabilitació de l’habitatge situat al torrent doctor Barrera, 80-84, com d’espacial interès per circumstàncies històrico-artístiques.

4.         Declaració institucional que presenten els grups municipals de Cat-ERC i Convergència de Teià en suport a la realització d’un referèndum sobre el futur polític de Catalunya

PROPOSTES

Àrea 1

5. Expedient núm. 2/2016 de declaració de crèdits fallits i/o incobrables.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat