Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic

ORDRE DEL DIA

I. PART RESOLUTÒRIA

1 .-Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a les sessions següents.-

- Ple extraordinari núm. 11/2023, de 26 d’octubre de 2023.

- Ple ordinari núm. 12/2023, de 23 de novembre de 2023.

- Ple extraordinari núm. 13/2023, de 27 de desembre de 2023.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 a la sessió del 16.01.2024:

2 .PRP2024/1. Aprovació pressupost municipal per l’any 2024. Exp. 2024/71.-

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 a la sessió del 18.01.2024:

3 .-PRP2024/57. Aprovació del Programa de Participació Ciutadana (PPC) i Pla de Comunicació (PC). Exp. 2023/1766.-

4 .-PRP2024/28. Procediment sancionador per infraccions de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre Tinença de Gossos Potencialment Perillosos, incoat a R.F.P. (DNI XXXXX667Z). Exp. 2023/1293.-

5 .-PRP2024/56. Moció en defensa de les infermeres de Catalunya. Exp. 2024/83.-

II. PART DE CONTROL

6 .-Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 657/2023 al 32/2024, del 20.11.2023 a 21.01.2024.-

7 .-Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents.-

JGL núm. 41, ordinària, de 23.11.2023

JGL núm. 42, ordinària, de 30.11.2023

JGL núm. 43, ordinària, de 07.12.2023

JGL núm. 44, ordinària, de 14.12.2023

JGL núm. 45, ordinària, de 21.12.2023

JGL núm. 01, ordinària, de 11.01.2024

JGL núm. 02, ordinària, de 18.01.2024

8 .-Donar compte de la resposta rebuda en data 12 de desembre de 2023 de l’ambaixada de l’Estat de Palestina, en relació a l’acord del Ple del dia 23 de novembre de 2023, en referència a la Declaració institucional sobre conflicte entre Israel i Palestina, transaccionada pels grups Junts per Teià, CaT-ERC i PSC. Exp.2022/1031.-

9 .-Donar compte de la resolució ferma del recurs d’apel·lació de la Administración General del Estado a la Sala TSJ 2582/2021 contra la sentencia 670/2021, de data 29 de març de 2023, exp. 2018/1436.-

Propostes d’urgència

10 .-PRP2024/111. Aprovació de les bases reguladores del procés de Pressupostos Participatius de Teià 2024. Exp. 2024/137.

11 .-PRP2027/114. Modificació ordenança núm. 4 sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). Exp. 2024/157.-

12 .-Suggeriments i preguntes.-


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat