Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic

ÒRGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT

NÚM. DE SESSIÓ: 10 /2013

CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA

HORA: 20:30 H

 

Ordre del Dia:

1.-      Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments:

  • Resolució de l’Alcaldia núm. 636/2013, de 25 de novembre, referent al nomenament de tinents d’alcalde.
  • Resolució de l’Alcaldia núm. 637/2013, de 25 de novembre, referent a la delegació de funcions a favor de regidors.
  • Resolució de l’Alcaldia núm. 663/2013 d’ampliació delegació funcions a favor de la regidora Sra. Josefina Ribas
  • Resolució de l’Alcaldia núm. 638/2013, de 27 de novembre, referent a la delegació de funcions a favor de la Junta de Govern Local.

2.- Donar compte de modificacions en la designació de portaveus dels grups polítics.

3.- Nomenament de representants de la Corporació en els òrgans

     col·legiats.

4.- Modificació de les Comissions Informatives permanents.

5.- Determinació de retribucions a membres de la Corporació.

6.- Modificació d’Estatuts Consorci Localret

7.- Ratificació de la Modificació d’Estatuts del Consorci del Parc Serralada Litoral.

8.- Aprovació conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Teià en el marc de l’ordre EMO/210/2013 de 2 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del programa Mixt treball i formació, any 2013.

9.- Aprovació conveni de Col·laboració entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Teià en el marc de l’ordre EMO/281/2013 d’11 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la realització del programa de Treball i Formació, adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció, any 2013.

10.- Aprovació inicial del Reglament municipal de Prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament de Teià


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat