Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic

DICTÀMENS

 

Àrea 1

  1. Aprovació conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Teià per a l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa Rescat de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya.
  2. Aprovació conveni de cessió d’ús del programari de gestió i suport als processos de les Policies locals anomenat SIPCAT entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de Teià.
  3. Aprovació del conveni de Cooperació entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Teià per la compra agregada de gas natural.
  4. Renúncia de la regidora Sra. Emma Peiró com a representant de l’Ajuntament a l’AMI
  5. Revocació del reconeixement de dedicació parcial de regidors/es d’aquest Ajuntament.
  6. Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici del 2014.
  7. Expedient 10/2013, de crèdits extraordinaris mitjançant transferència de crèdit

         Àrea 3

  1. Aprovació inicial Ordenança reguladora de la tinença d’animals.

PROSPOSTES

Àrea 3

  1. Pròrroga conveni de delegació de competència al Consell Comarcal del Maresme del Servei d’Atenció Domiciliària.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat