Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic
I. PART RESOLUTÒRIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió següent:
- Ple ordinari núm. 9/2023, de 20 de juliol de 2023.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 a la sessió del 12.09.2023:
2. PRP2023/1135. Proposta aprovació compte general 2022. Exp. 2023/1250.
3. PRP2023/1102. Relació extrajudicials 003. Exp. 2023/1442.
4. PRP2023/1160. Proposta d’aprovació de la modificació 07/2023 de crèdits extraordinaris i suplements. Exp. 2023/1594.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 a la sessió del 14.09.2023:
5. PRP2023/1136. Aprovació de la segona pròrroga del contracte de Servei de neteja dels edificis municipals. Exp. 2021/1268.

II. PART DE CONTROL

6. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 469/2023 al 556/2023, del 17.07.2023 a 17.09.2023.
7. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:
JGL núm. 27, ordinària, de 20.07.2023
JGL núm. 28, ordinària, de 27.07.2023
JGL núm. 29, ordinària, de 03.08.2023
JGL núm. 30, ordinària, de 07.09.2023
JGL núm. 31, ordinària, de 14.09.2023

8. Donar compte dels decret d’alcaldia 2023/556 de data 15 de setembre de 2023 i 2023/557 de 18 de setembre de 2023 de nomenament de delegats i col·laboradors de les regidories.
9. Suggeriments i preguntes

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat