Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic

I. PART RESOLUTÒRIA

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, corresponents a les sessions següents:

- Ple ordinari núm. 7/2023, de 17 de juny de 2023.
- Ple ordinari núm. 8/2023, de 28 de juny de 2023.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 a la sessió de l’11.07.2023:

2. PRP2023/978. Determinar festius locals any 2024. Exp. 2023/1284.

3. PRP2023/1006. Modificació de crèdit núm. 004/2023 de suplement de crèdits finançat mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals i transferències de crèdit entre partides de diferent grup de programa. Exp. 2023/1325.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 2 a la sessió de l’11.07.2023:

4. PRP2023/1018. Proposta d’acord per al reconeixement econòmic de les educadores de l’escola bressol municipal Els Galamons. Exp. 2022/1031.

Proposta d’urgència

5. PRP2023/1018. Aprovació de l’adjudicació de la licitació de la concessió de serveis de Gestió del Servei Públic de l’Escola Bressol Municipal Els Galamons A Serveis Educatius Cavall de Cartró, S.L. (CIF B63618045). Exp. 2022/295.

II. PART DE CONTROL

6. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 155/2023 al 468/2023, del 13.03.2023 a 16.07.2023.

7. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:

JGL núm. 10, ordinària, de 16.03.2023
JGL núm. 11, ordinària, de 23.03.2023
JGL núm. 12, ordinària, de 30.03.2023
JGL núm. 13, ordinària, de 06.04.2023
JGL núm. 14, ordinària, de 13.04.2023
JGL núm. 15, ordinària, de 20.04.2023
JGL núm. 16, ordinària, de 27.04.2023
JGL núm. 17, ordinària, de 04.05.2023
JGL núm. 18, ordinària, de 11.05.2023
JGL núm. 19, ordinària, de 18.05.2023
JGL núm. 20, ordinària, de 25.05.2023
JGL núm. 21, ordinària, de 01.06.2023
JGL núm. 22, ordinària, de 08.06.2023
JGL núm. 23, ordinària, de 13.06.2023
JGL núm. 24, ordinària, de 29.06.2023
JGL núm. 25, ordinària, de 06.07.2023
JGL núm. 26, ordinària, de 13.07.2023

8. Donar compte de la resolució del recurs d’apel·lació Sala TSJ 2582/2021, contra la sentencia 670/2021 contra l’Acord de l’Ajuntament de Teià pel suport a la Resolució 92/XII del Parlament de Catalunya sobra la priorització de l’Agenda social i la recuperació de la convivència aprovada el dia11 d’octubre de 2018.

9. Suggeriments i preguntes


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat