Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic

ORDRE DEL DIA

1.- PRP2023/918. Periodicitat de sessions de Ple, Creació i composició de les Comissions Informatives Permanents i nomenament de representants de la Corporació en Òrgans Col·legiats. Exp. 2023/1158.

2.- Donar compte de les Resolucions de l’Alcaldia en matèria de nomenaments:

2.1. Resolució de l’Alcaldia núm. 2023/402, de 20 de juny, referent al nomenament de tinents d’alcalde.
2.2. Resolució de l’Alcaldia núm.  2023/403, de 20 de juny, referent a la delegació de funcions a favor de la Junta de Govern Local.
2.3.  Resolució de l’Alcaldia núm.  2023/404 de 20 de juny, referent a la delegació de funcions a favor de regidors.
2.4. Resolució de l’Alcaldia núm. 2023/415, de 22 de juny, referent a les regidories assumides per l’alcaldessa i creació de la Regidoria d’Atenció a la Ciutadania.

3.- PRP2023/933. Donar compte de la constitució de grups polítics municipals i de la designació dels seus portaveus. Exp. 2023/1158.

4.- PRP2023/927. Determinació de retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres de la Corporació. Exp. 2023/1158.

Proposta presentada a la Junta de Portaveus en data 28.06.2023:

5.- PRP2023/903. Tramitació de les normes de planejament urbanístic (NPU). Exp.2022/399.

6.- Realitzar el sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals, per a les eleccions generals del dia 23 de juliol de 2023.


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat