Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic

I. PART RESOLUTÒRIA

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Gestió econòmica) en la sessió del 18.04.2023:

1. PRP2023/515. Proposta de modificació de crèdits 02/2023. Exp. 2023/712.
2. PRP2023/502. Relació d’extrajudicials núm. 2/2023. Exp. 2023/690.
3. PRP2023/503. Rectificació errada material extrajudicial 01/2023. Exp. 2023/417.
4. PRP2023/476. Aprovació annex policia local Ajuntament de Teià. Exp. 2023/164.
5. PRP2023/488. Modificació de plantilla, relació de llocs de treball i catàleg retributiu de l’Ajuntament de Teià 2023. Exp. 2023/688.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 4 (Atenció a les persones) el 20.04.2023:

6. PRP2023/529. Aprovació de la licitació de la concessió de serveis de Gestió del Servei Públic de l’Escola Bressol Municipal Els Galamons. Exp. 2022/295.


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat