Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic

1. Donar compte de la resolució d’alcaldia 2023/102, de data 10 de febrer de 2023, d’abandó del Sr. José David Basi Limiñana del grup polític Grup Municipal Ciutadans-Cs, quedant integrat com a regidor no adscrit.

2. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió següent:

- Ple ordinari núm. 1/2023, de 26 de gener de 2023.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Gestió econòmica) en les sessions del 14.02.2023 i del 07.03.2023:

3. PRP2023/189. Ordenança fiscal per la utilització pista AE Teià. Exp. 2022/483.

4. PRP2023/303. Modificació ordenança fiscal núm. 29 per utilització Pavelló Esportiu Municipal. Exp. 2022/686.

5. PRP2023/327. Proposta de modificació d’ordenança fiscal núm. 57, preu públic per a la utilització del camp de futbol. Exp. 2022/687.

6. PRP2023/301. Reconeixement extrajudicial de crèdits. Exp. 2023/417.

7. PRP2023/302. Aprovació inicial del Document únic de protecció civil municipal. Exp. 2022/2359.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 09.03.2023:

8. PRP2023/326. Declaració de l’execució del projecte executiu de la xarxa comarcal de banda ampla del Maresme d’utilitat pública, segons conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Teià i el Consell Comarcal del Maresme. Exp. 2022/607.
Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 4 (Atenció a les persones) el 16.02.2023:

9. PRP2023/221. Declaració institucional pel manteniment del servei de guàrdies nocturnes de les farmàcies de l’Àrea Bàsica “Ocata-Teià” i la recuperació de les urgències del CAP del Masnou. Exp. 2021/556.

Proposta d’urgència

10. Aprovació de la licitació de la concessió de serveis de Gestió del Servei Públic de l’Escola Bressol Municipal Els Galamons. Exp. 2022/295.

II. PART DE CONTROL

11. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 33/2023 al 154/2023, del 23.01.2023 a 12.03.2023.

12. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:

JGL núm. 03, ordinària, de 26.01.2023
JGL núm. 04, ordinària, de 02.02.2023
JGL núm. 05, ordinària, de 09.02.2023
JGL núm. 06, ordinària, de 16.02.2023
JGL núm. 07, ordinària, de 23.02.2023
JGL núm. 08, ordinària, de 02.03.2023
JGL núm. 09, ordinària, de 09.03.2023

13. Donar compte de la resposta rebuda en data 30.01.2023 per part del Senat sobre la moció aprovada al Ple del dia 24 de novembre de 2022 sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials.

14. Suggeriments i preguntes


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat