Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ordre del Dia

Imprimir correu electrònic

I. PART RESOLUTÒRIA

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors, corresponents a les sessions següents:

1.1. Ple ordinari núm. 9/2022, de 24 de novembre de 2022.
1.2. Ple extraordinari i urgent núm. 10/2022, de 5 de desembre de 2022.
1.3. Ple extraordinari núm. 11/2022, de 20 de desembre de 2022.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Gestió econòmica) el 17.01.2023:

2. PRP2023/29. Modificació parcial de la relació de llocs de treball i catàleg retributiu de l’Ajuntament de Teià. Exp. 2023/59.

3. PRP2023/42. Proposta modificació ordenança IVTNU. Exp. 2023/95.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 19.01.2023:

4. PRP2023/23. Modificació ordenança municipal sobre tinença d’animals. Exp. 2022/1968.

Propostes d’urgències
5. PRP2023/82. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’ajuntament de Teià, l’Institut Català del Sol (INCASOL) i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC). Exp. 2022/2291.


II. PART DE CONTROL

6. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 646/2022 al 32/2023, del 21.11.2022 a 22.01.2023.

7. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:

JGL núm. 41, ordinària, de 24.11.2022
JGL núm. 42, ordinària, de 01.12.2022
JGL núm. 43, ordinària, de 15.12.2022
JGL núm. 44, ordinària, de 22.12.2022
JGL núm. 01, ordinària, de 12.01.2023
JGL núm. 02, ordinària, de 19.01.2023

8. Donar compte de la resolució d’alcaldia 2022/736, de data 29 de desembre de 2022, d’abandó de la Sra. Gemma Rosell Duran del grup polític Junts per Catalunya, quedant integrada com a regidora no adscrita.

9. Suggeriments i preguntes

• Pregunta del grup municipal PSC-CP sobre l’aprofitament dels Fons “Next Generation” de la Unió Europea.


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat