Apreta intro per cercar
93 555 12 34

En marxa el manteniment de les franges contra incendis

Imprimir correu electrònic

Franges2023Com cada any per aquesta època, avui dimarts, 16 de maig, s’han iniciat els treballs de manteniment de les franges perimetrals de prevenció d’incendis als veïnats de Sant Berger, Gran Vista i la Molassa després que la Junta de Govern Local va adjudicar-ne l’execució a l’empresa Treballs Forestals Pressegué, per un import total de 12.772 euros (IVA inclòs).

El termini de finalització expira el 15 de juny, abans no comenci el període d’alt risc d’incendi.

Tres àmbits i tretze hectàrees

L’àmbit d’actuació inclou tres sectors del municipi sense continuïtat amb la trama urbana que tenen redactats i executats el corresponents projectes d’obertura i manteniment de franges. Es tracta dels Plans de Prevenció d’incendis en Urbanitzacions (PPU) de Gran Vista, aprovat el 2010; la Molassa, aprovat el 2016, i Sant Berger, aprovat el 2021.

En total s’actuarà sobre una superfície de 13 hectàrees de bosc: 1,85 a Gran Vista, 2,44 a la Molassa i 8,97 a Sant Berger.

Tot i que les característiques del terreny i les condicions de treball són diferents a cada zona, les feines de manteniment cada cop estan més mecanitzades i requereixen menys operacions específiques gràcies a la conservació que s’hi fa amb caràcter periòdic, la qual cosa suposa també un estalvi de costos.

L’Ajuntament té establert un pla d’actuació biennal, de manera que el 2024 es repassaran les franges d’Assumpció-Paradís-Santa Fe, les Delícies i la Vinya-Pi de l’Indià.

Tractament de la vegetació

La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, estableix que les urbanitzacions i les construccions aïllades situades en terrenys forestals o en un radi de menys de 500 metres han de disposar d’una franja perimetral de seguretat de 25 metres d’amplada, com a mínim. Aquesta franja ha de ser una zona de baixa combustibilitat; és a dir, ha d’estar lliure de vegetació seca, ha de tenir un estrat arbori aclarit (menys de 150 peus per hectàrea) i sense continuïtat entre capçades, i ha de presentar un estrat arbustiu estassat.

A més, a l’hora de fer els treballs d’obertura d’una franja cal prioritzar la conservació dels arbres i els arbustos de fusta densa i que necessiten més calor per encendre’s (com l’alzina, el roure i l’arboç) i eliminar prioritàriament les espècies més inflamables (com el pi, el bruc i el xiprer).

L’objectiu principal d’aquestes franges és garantir la seguretat de les persones i dels seus béns en cas d’incendi forestal. Alhora, també tenen la funció de dificultar que un foc originat en un nucli urbà s’estengui als boscos dels voltants.

En el cas de Teià, els treballs previstos són els següents:

- Desbrossada en tota l’amplada de la franja, deixant una cobertura de l’estrat arbustiu del 15% de la superfície, com a màxim, i una distància entre les mates de 3 metres, com a mínim.

- Poda inferior dels arbres fins a 2,20 metres d’altura.

- Estassada del sotabosc, inclosa la vegetació al·lòctona com la canya.

- Trituració de restes vegetals fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny.

- Retirada a la deixalleria dels residus que apareguin a les zones de treball durant les tasques de neteja forestal.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat