Apreta intro per cercar
93 555 12 34

La plaça de les Teixidores estrena enjardinament

Imprimir correu electrònic

teixidores can bassolsDivendres passat, 10 de març, van finalitzar els treballs de renovació de l’enjardinament de la plaça de les Teixidores i les Ordidores, a can Bassols. La proposta dels Serveis Tècnics Municipals ha estat executada per l’empresa local Paisatgisme Melsió, i es desglossa en dues actuacions que han costat prop de 37.000 euros.

A la plataforma superior de la plaça s’han retirat les antigues jardineres de fusta i, en el seu lloc, s’hi han plantat 16 arbres, amb el respectius tutors. Es tracta de vuit freixes, sis alzines i dues tipuanes que, amb el temps, donaran ombra i milloraran la qualitat de l’aire, incrementaran la qualitat paisatgística i reduiran la temperatura ambiental d’acord amb els criteris de creació de refugis climàtics. Properament s’hi tornaran a reposar els bancs, que s’estan restaurant.

En els laterals de la plaça s’han eliminat els talussos que donaven al passeig de la Riera i al carrer de can Bassols i s’hi han creat dues terrasses intermèdies amb tanques d’acer, de 36 i 29 metres quadrats de superfície respectivament. En cadascun dels extrems s’han plantat dos arbres multitronc singulars: una prunera (Prunus pisardi) i un arbre de l’amor (Cercis siliquastrum).

teixidores rieraAquestes jardineres acullen 460 unitats de planta vivaç de 32 espècies diferents que fan diferents funcions i aporten diversitat de colors i textures en diferents èpoques de l’any. Es tracta d’espècies amb una longevitat d’entre 5 i 10 anys i un requeriment hídric molt baix. Tot i estar perfectament adaptades al clima mediterrani s’hi ha instal·lat un reg de suport gota a gota durant el període d’arrelament. A més, les jardineres han estat recobertes amb una capa de restes vegetals per retenir la humitat de la nit.

Per últim, en el nivell inferior del passeig de la Riera s’ha formalitzat un muret de contenció amb gabions de pedra, coronat amb taulons de fusta tractada de quatre metres de longitud que serviran de banc per a les persones que esperen l’autobús davant la parada.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat