Apreta intro per cercar
93 555 12 34
XVII Caminada dels tres pobles
Pressupostos participatius 2024
Nou POUM 2024
Mostra literària 2024
XVII Caminada dels tres pobles
XVII Caminada dels tres pobles
Pressupostos participatius 2024
Pressupostos participatius 2024
Nou POUM 2024
Nou POUM 2024
Mostra literària 2024
Mostra literària 2024
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Teià aprova un pressupost de 10,5 milions per a 2024

Imprimir correu electrònic

ple generEl ple municipal del 25 de gener va aprovar inicialment el pressupost municipal per a 2024. L’alcaldessa, Gemma Duran, va exposar que “és el primer del mandat i volem mantenir els criteris de prudència i veracitat aplicats en períodes anteriors”.

Es tracta d’uns comptes equilibrats en 10.550.961 euros, la qual cosa representa un augment del 14% respecte del 2023. Aquest creixement és degut a tres motius: l’increment de la participació en els tributs de l’Estat, fruit del context inflacionista; la concessió de llicències d’obres que depenien de l’entrada en vigor de les Normes de Planejament Urbanístic, i la renovació, com en exercicis precedents, d’un préstec de 2.028.878 euros que no s’utilitzarà si es disposa de prou romanent.

A continuació, el regidor d’Hisenda, Abel Ballesteros, va desglossar els diversos capítols del pressupost.

Taula ingressos

Fiscalitat i recursos econòmics

Els impostos directes (IBI, IVTM, IAE) representen el 38% dels recursos municipals: 4 milions d’euros. La recaptació total amb prou feines pujarà un 2% perquè els tipus impositius dels tributs locals segueixen congelats. En canvi, els ingressos procedents de l’activitat constructora creixeran prop d’un 54%, fins arribar als 646.000 euros.

Les transferències corrents d’altres organismes oficials passen de 2.331.740 euros el 2023 a 2.475.500 el 2024. D’aquest import, 1,8 milions corresponen a l’administració de l’Estat.

De mitjana, la recaptació de preus públics creixerà un 5% gràcies, en bona part, a la demanda de d’abonaments i usos relacionats amb la piscina i el poliesportiu (165.000 euros). Com sempre, la principal taxa es destinarà a sufragar el cost de recollida i tractament de residus domèstics (472.000 euros).

Tots aquests capítols sumen 8.347.082 euros que es dediquen a despesa corrent; és a dir, a pagar tots els serveis i empleats públics que l’Ajuntament posa a disposició de la ciutadania. En relació a l’exercici anterior, l’increment d’aquest apartat és del 6,7%.

Taula inversionsDespesa social i endeutament

Les inversions pressupostades ascendeixen a 2.287.378 euros. A més de complir el Pla d’Acció Municipal, Ballesteros va explicar que “s’han prioritzat les que tenen un retorn immediat, ja sigui en un estalvi econòmic o una millora dels serveis”.

La majoria corresponen a projectes ja licitats amb càrrec al pressupost de 2023. A aquestes actuacions se n’afegeixen d’altres per un import global de 1.280.650 euros que seran finançades amb la incorporació de romanent de tresoreria i la renovació d’un préstec a cost zero de la Diputació de Barcelona.

En l’àmbit educatiu, el pressupost de manteniment per a l’Escola El Cim creix el 70%, es dobla la partida destinada a l’Institut i s’incrementen un 27% els recursos destinats a l’Escola Bressol Els Galamons. A més, s’atorgarà una subvenció especial de 10.000 euros pel 50è aniversari del col·legi i els ajuts econòmics a les entitats culturals i esportives s’apujaran el 36% i el 4,7%, respectivament, per pal·liar l’impacte de l’IPC en la realització de les seves activitats. També s’incrementa el 6,6% l’aportació al Casal de la Gent Gran i es duplica el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), de 40.000 a 80.000 euros.

“En una aposta clara per la millora de l’oferta cultural al poble”, augmenten les dotacions per a la Festa Major, de 70.000 a 89.000 euros, i de La Unió, de 53.000 a 61.000.

El regidor d’Hisenda i la portaveu de CaT-ERC, Èrica Busto, van atribuir aquest marge de maniobra a l’amortització de deute realitzada durant el mandat anterior fins a situar-se en el 4,26% dels ingressos ordinaris.

Recursos humans

Amb 3.755.204 euros, la partida de recursos humans s’ha ampliat en 356.537.25 euros per dues raons. D’una banda, per l’ampliació de jornada del dinamitzador de Joventut i les incorporacions d’un arquitecte i d’un arquitecte tècnic. I, de l’altra, per l’augment retributiu del 2,5% de 2023 i l’1,5% addicional derivat de l’actualització salarial de 2022. En aquest punt, JxTeià va criticar els canvis en l’organigrama i el govern va anunciar que encarregarà una auditoria de llocs de treball per analitzar-ne les funcions i necessitats actuals.

Debat i votació

Els comptes públics van rebre els vots favorables del govern format per GdT i CaT-ERC, a més del PSC. Miguel Ángel Peinado va aplaudir l’increment del SAD i el trasllat de la Policia, i va posar en valor els fruits d’una “oposició constructiva”. “Agraïm tres qüestions”, va dir: “la doble porta al parc de lleure per a gossos, la col·locació d’una font i bancs a l’skatepark, i un projecte per fer voreres i posar fanals al tram final del carrer de Joan XXIII”.

JxTeià i el PP hi van votar en contra. JxTeià va censurar el cost de la nova comissaria i va considerar que el futur magatzem de Serveis Municipals està “sobredimensionat” perquè “s’hauria de poder realitzar amb els 320.000 euros del proindivís del Mercadona” que es van consignar al principi. Al seu parer, “cal un Pla Educatiu que contempli l’ampliació de l’Escola Bressol Municipal” davant l’anunci de tancament de la llar d’infants Bambi. El seu portaveu, Francesc Ribas, va exigir “alternatives a l’IBI i l’impost de construccions com la creació d’un viver d’empreses i centres de coworking”.

Al seu torn, el PP va agrair dos gestos que havia sol·licitat: posposar l’execució dels pressupostos participatius a 2025 per no col·lapsar els Serveis Tècnics i agilitar la resolució d’expedients, i deixar la porta oberta a estudiar una reforma de l’impost de plusvàlues en el supòsit de mortis causa. Amb tot, David Basi es va desmarcar del pressupost: “No el veiem gaire diferent de l’any passat. Segueix les mateixes línies amb petits retocs i l’esperàvem més valent, amb més canvis”.

L’equip de govern va rebatre una a una les crítiques de l’oposició i tant l’alcaldessa com el regidor d’Hisenda van reconèixer les aportacions del PSC i del PP durant la fase d’elaboració del pressupost i van expressar la voluntat de “seguir treballant amb la mà estesa per involucrar la resta de partits” en aquesta dinàmica.

Agenda

web panera.jpg
Dimarts, 02 abril - 29 abril
Biblioteca de can Llaurador
02.-marlara-21mar24.jpg
Diumenge, 14 abril
12:00
CMC La Unió
XBM CLUB D ESCRIPTURA.jpg
Dilluns, 15 abril
18:30
Biblioteca de can Llaurador
01. Estiraments.png
Dilluns, 15 abril - 15 abril
20:30 - 21:30
CMC La Unió
11. Francés.png
Dimarts, 16 abril - 16 abril
09:30 - 11:00
Masia Can Llaurador
12. Inglés.png
Dimarts, 16 abril - 16 abril
17:30 - 19:00
Masia Can Llaurador
10. Banda Municipal de Teià.png
Dimarts, 16 abril - 16 abril
20:45 - 22:30
04. Cerveces.png
Dimecres, 17 abril
19:00
12. Inglés.png
Dijous, 18 abril - 18 abril
09:30 - 11:00

Exposicions

Expo Renate.jpg
04 abril - 04 Mai
CARTELL GERARD ROSES.JPG
08 Març - 28 abril

Serveis

La Deixalleria

La deixalleria Mancomunada Teià, Alella, el Masnou

Recollida de mobles

Servei de recollida de mobles i trastos vells

Certificat Digital IdCat

Et tramitem l'alta i renovació del certificat digital IdCat

OMIC

Oficina Municipal d'informació al Consumidor

Renovació del DNI

Servei de renovació del DNI a Teià

Benvinguda Nadons

Obsequi als nadons nascuts aquest any

Taxi a demanda

Nou servei de Taxi a demanda

Què pots fer?

Infoesports

Programa i horaris de les activitats esportives del Poliesportiu el Cim

Activitats a la Unió i Masia can Llaurador

Cursos i Activitats culturals a la Unió i Masia de can Llaurador

Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Jaciment arqueològic d’època romana situat a Teià i gestionat per la Mancomunitat de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià

Teià, camins de goig

Recorreguts memorables per Teià. Descarrega't aquest tríptic per conèixer els millors racons de la vila

AMI
Massarosa
Enoturisme d'Alella
Parc serralada litoral
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat