Apreta intro per cercar
93 555 12 34
XVII Caminada dels tres pobles
Pressupostos participatius 2024
Nou POUM 2024
Mostra literària 2024
XVII Caminada dels tres pobles
XVII Caminada dels tres pobles
Pressupostos participatius 2024
Pressupostos participatius 2024
Nou POUM 2024
Nou POUM 2024
Mostra literària 2024
Mostra literària 2024
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Teià disposarà d’un pressupost de 9,2 milions el 2023

Imprimir correu electrònic

El ple de l’Ajuntament celebrat el passat 20 de desembre va aprovar inicialment el pressupost municipal per a l’exercici 2023. La proposta va comptar amb el vot favorable d’ERC-Compromís amb Teià, l’abstenció de Jxcat i PSC, i el vot en contra de GT i Cs.

El regidor d’Hisenda, Yago Albert, va explicar que es tracta d’uns comptes equilibrats en 9.238.060 euros: “Tret d’una partida en concret, que té un cert impacte, és un pressupost d’ajustos”, va dir.

ingressos 2023Ingressos

Les arques públiques es nodreixen de tres fonts d’ingressos.

La principal entrada de diners procedeix del cobrament de taxes i impostos directes. En total, s’espera ingressar 3.997.000 euros. Segons Albert, l’import és “una mica inferior a 2022 perquè hem estat prudents a l’hora de preveure la liquidació de plusvàlues, ja que la nova fórmula de càlcul fixada per l’Estat disminueix la recaptació”.

L’Impost de Béns Immobles (IBI) segueix congelat, de manera que la previsió és la mateixa de l’any anterior: “Hi haurà un petit increment de la quantia per la construcció de nous habitatges” que quedarà compensada per les bonificacions que l’Ajuntament aplicarà als domicilis que instal·lin plaques solars.

Els ingressos derivats de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) seran “una mica més baixos” i passaran de 455.000 euros el 2022 a 420.000 el 2023. Albert va detallar que aquesta xifra és una estimació basada en un informe dels Serveis Tècnics i representa el 60% de la cartera real de projectes.

La segona partida d’ingressos són les transferències corrents d’altres administracions, que creixen un 14% respecte de 2022. “L’assignació de l’Estat puja perquè ha crescut l’activitat econòmica en general i, amb ella, també ho ha fet la recaptació d’impostos”.

També augmentaran els ingressos patrimonials, ja que el 2023 “es regularitzarà la situació del lloguer amb el pitch & putt”, la qual cosa donarà lloc al cobrament d’un cànon anual.

despeses 2023Despeses

El titular d’Hisenda va fer un repàs del pressupost de cada àrea. La partida transversal que més creix, en més de 150.000 euros, és la de recursos humans. Per dos motius. Per un costat, “els increments salarials marcats pel Ministeri, que afecten tots els treballadors de la funció pública i que seran de l’1,5% a finals de 2022 i del 2,5% per al 2023”. I per una altra banda, el procés d’estabilització de llocs de treball, en el qual s’insereix “la funcionarització d’algunes places de Serveis Socials i d’Intervenció, i l’equiparació de tots els auxiliars administratius” de la plantilla municipal.

Pel que fa a personal, Seguretat Ciutadana, amb 770.132 euros; Manteniment, amb 485.629; Serveis Generals, amb 483.635, i Serveis Econòmics, amb 444.221, són les que compten amb més recursos humans.

Segons Albert, “les accions implantades en la Policia tenen un reflex en el cost que representa. Garantir tres torns diaris de dos agents per torn i cobrir totes les activitats municipals i ciutadanes que s’organitzen al llarg de l’any comporta un nombre d’efectius mínim, que és aquest”.

L’increment de les partides associades a la Policia Local obeeixen a la inversió de la futura comissaria a Sant Berger –que no s’ha pogut licitar el 2022– i al rènting de vehicles. Pel que fa als lectors de matrícules, el regidor va manifestar que “ja no hi ha cap entrada al municipi que no en disposi. Enguany ha finalitzat la instal·lació de les càmeres i ara ens hem de fer càrrec del seu manteniment”.

La Regidoria de Serveis Municipals es dotarà amb 2,6 milions d’euros per fer front a la signatura dels nous contractes relacionats amb els serveis de recollida de residus, conservació de zones verdes i enllumenat, a més de preveure una inversió de 252.000 euros en la millora de via pública.

També creixen els recursos destinats a Serveis Socials, que passen de 123.000 el 2022 a 192.000 el 2023. “Aquest càlcul ha estat justificat pels tècnics de l’àrea per l’augment   de la vulnerabilitat social, el creixement del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), la figura de la psicopedagoga i l’increment del servei de transport sanitari, i no és negociable”, va assegurar el regidor.

La Regidoria de Cultura rebrà 10.000 euros més, fins a arribar a 234.000, per donar continuïtat al festival Lletrescena, organitzar la trobada gegantera de l’Hereu del Maresme i atendre el pagament de drets d’autors a la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) “perquè cada cop fem més activitats”.

A més, la Regidoria de Cicles de Vida consolida el pagament d’una monitora d’activitat física per a la gent gran i la Regidoria d’Educació internalitza l’increment de costos de personal produïts durant la pandèmia “perquè no han disminuït amb la nova licitació, com ha passat amb altres àrees de l’economia”.

inversions2023Principals inversions

Les inversions previstes ascendeixen a 1.561.300 euros. A continuació es detallen, per ordre de magnitud, les principals actuacions previstes per a 2023. Algunes seran assumides amb recursos propis, com les actuacions de millora de la via pública (432.000 euros) i altres actuacions derivades del Pla de Mobilitat (50.000 euros), la nova comissaria (247.000), millores a l’Escola El Cim (70.000 euros), l’adequació de la cantina de la piscina (60.000) o la nova convocatòria de pressupostos participatius (50.000).

D’altres, en canvi, seran finançades gràcies als ajuts sol·licitats a altres administracions. És el cas dels 207.000 euros procedents de la Generalitat per a l’skate park i l’arranjament del parc de can Llaurador; els 68.000 de la Diputació per a la contractació dels treballs de redacció del nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal (POUM); els 45.000, del mateix organisme, per a la museïtzació del jaciment arqueològic de Vallmora, o els 35.000 euros per a la instal·lació de plaques solars a l’Escola El Cim. Punt i a part mereixen, pel seu import, els 600.000 euros destinats a la rehabilitació dels pisos dels mestres per dedicar-los a habitatge dotacional per a joves, que compten amb una subvenció de la Diputació de 380.000 euros.

Nou magatzem municipal

El 2023 es duran a terme les obres de condicionament del nou magatzem dels Serveis Municipals a l’antiga planta de compostatge de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Aquest projecte, actualment en curs de redacció, serà finançat al marge del pressupost mitjançant la dotació disponible d’uns 320.000 euros procedents del proindivís derivat de la instal·lació a Teià del Mercadona. Aquesta actuació permetrà, a mig termini, alliberar els dos espais que ocupen els Serveis de Manteniment actualment: el magatzem municipal del torrent de les Monges i la nau de lloguer de la Bòvila.

Deute i romanent

Com en els darrers anys, l’Ajuntament tornarà a fer ús del crèdit de 175.000 euros concedit per la Diputació de Barcelona. Aquest préstec –a retornar en 10 anys a interès zero– permet agilitar la licitació d’obres abans no es pugui incorporar el romanent de tresoreria de l’exercici anterior.

El titular d’Hisenda va pronosticar més superàvit per a 2023 perquè el 2022 no s’han pogut realitzar totes les inversions. Tanmateix i per si de cas, s’ha previst “l’eventual sol·licitud” d’un préstec bancari d’1.204.430 euros, amb l’esperança que no calgui fer-ne ús gràcies “als més 2 milions de romanent, que ens permet capacitat d’endeutament”.

Albert va destacar el bon estat de les finances municipals: “hem consignat 60.000 euros per a amortitzacions de préstecs, que és una xifra ridícula, ja que el deute municipal és gairebé irrisori, del 3,89% sobre els ingressos ordinaris”.

Memòria d’Alcaldia

L’alcalde, Andreu Bosch, va intervenir per llegir alguns fragments de la Memòria d’Alcaldia, un document de síntesi sobre la política econòmica del Govern. Bosch va destacar “l’esforç per assolir un endeutament absolutament estructural i unes finances municipals sanejades i amb capacitat inversora”.

L’alcalde va assenyalar les afectacions socioeconòmiques de la postpandèmia i la inflació viscuda el 2022, i va defensar que els comptes “han estat confeccionats des de la prudència, el sentit comú, la responsabilitat i el compromís”. Conscient que és el seu últim pressupost com a alcalde, Bosch va assegurar que “el Govern actuarà amb seny per no condicionar el consistori que resultarà de les eleccions de maig de 2023. Amb els projectes executius de les principals inversions redactats i aprovats, el Govern entrant podrà calendaritzar-ne, si ho creu oportú, la licitació i execució, amb tota la tramitació i finançament a punt”.

ple pressupost 2023Crítiques de l’oposició

Els grups de l’oposició van agrair la feina dels negociats i tècnics que havien pres part en la confecció del pressupost, així com la predisposició del regidor d’Hisenda per aclarir dubtes.

Per al portaveu de JxCat, Francesc Ribas, “el pressupost del 2023 no és gaire diferent del 2022. S’han deixat les inversions més llamineres i de més rèdit electoral per al final. Ho entenem, però no ho compartim”, va criticar. “Hi ha coses que ens agraden, com l’augment de la despesa de de Cultura, de la qual ja hauríem volgut disposar en el mandat anterior, o de Serveis Socials, encara que sigui per necessitats soterrades d’un poble que té una de les rendes per càpita més altes del país”. Per contra, Ribas va afirmar que “a la Regidoria de Promoció Econòmica se la menysté. Cada cop hi ha menys activitat econòmica al poble i menys parades al mercat” i va dissentir “d’un model de poble que aposta per obrir una nova superfície comercial” al Blanqueig en comptes de facilitar la instal·lació de negocis locals. JxCat va reclamar un Pla de Comunicació –“ni està ni se l’espera, com la guingueta del parc de Vallbellida”, tenint en compte que “les dues coses eren al Pla d’Actuació Municipal (PAM)– i va atribuir la licitació dels treballs d’adequació d’una cantina a la piscina municipal “a la pressió política i mediàtica”. Ribas va expressar dubtes sobre la capacitat resolutiva del Govern per donar resposta a projectes i llicències –segons ell, “manca personal a Serveis Tècnics– i va titllar d’“irrisori” el fons de contingència de 29.000 euros. Per finalitzar, JxCat va demanar l’ampliació de l’Escola Bressol Municipal per atendre la demanda de places. En aquest punt, la regidora d’Educació, Montse Riera, va explicar que les sol·licituds no s’havien incrementat gaire i que “caldrà fer un estudi de viabilitat a llarg termini perquè els costos que seran estructurals”. Per la seva part, l’alcalde va rebatre les insinuacions d’electoralisme: “He estat sincer i molt explícit: el 2022 no s’han pogut executar les obres previstes perquè molts dels projectes s’han complicat, però la majoria ja estan a punt per ser licitats. En qualsevol cas, no ens beurem l’enteniment per fer més d’allò que es pot fer en sis mesos”. Com havia fet prèviament, Bosch va prometre que “el govern que vingui tindrà els projectes executius al calaix i els diners per fer-los, i els podrà planificar quan vulgui o bé modificar el pressupost”.

La portaveu de GT, Núria Andinyac, també va parlar de “pressupost continuista” i va criticar que es torni a situar per sobre dels 9 milions “quan fa dos anys tots conveníem que els números reals haurien d’estar al voltant dels 7 milions”. Andinyac va discutir les previsions d’ingressos i va qüestionar que es dediqui “un 5,6% menys de recursos” que el 2022 a Promoció Econòmica perquè “els locals que baixen les persianes ja no les tornen a obrir”. Va valorar positivament el Pla Director de Turisme, però va considerar que tindrà efecte “a molt a llarg termini”. Andinyac va alertar de la despesa en Cultura –“no hi estem en contra, però seguim incrementant”– i es va preguntar si els recursos del SAD seran suficients: “La població va envellint i sorgeixen noves necessitats”. Tot i valorar positivament els 70.000 euros destinats a millores de l’Escola El Cim, Andinyac va recordar que “és un edifici del 1973” i va considerar “del tot insuficients els diners per cobrir les deficiències del bar de la piscina. Si s’hagués actuat abans, potser no s’hauria malmès tant”. Pel que fa al Cim, la regidora d’Educació va observar que “sempre s’ha fet molta més inversió que la inicialment pressupostada, o bé perquè hi hem incorporat romanent o bé perquè la Generalitat també hi ha fet actuacions”.

El representant de Cs, David Basi, va estimar que “el pressupost consolida la mateixa pressió fiscal del últims anys, però no atén les necessitats de seguretat ciutadana amb les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies”. Basi va dir que els punts de recàrrega per a vehicles elèctrics “en cap cas no són una prioritat del govern” i va considerar insuficients els recursos destinats a la reposició de paviments i voreres: “només 32.000 euros, sense previsió de reforç”.

L’alcalde va retreure Basi que parlés “amb molta lleugeresa, sense tenir en compte la realitat”. Per a Bosch, “el compromís amb la Policia Local és explícit, tant en plantilla com en sistema de lectors de matrícules per ajudar a la investigació de delictes”. I pel que fa als punts de recàrrega, Bosch va anunciar que “ja en tenim un de licitat i adjudicat, que s’instal·larà a la plaça de Missa, i properament se’n posarà un altre al Blanqueig, a càrrec del promotor”.

El regidor del PSC, Joaquim Roca, va “posar en valor la feina feta” i va admetre que “és el pressupost de la majoria”, però va lamentar que “no s’ha deixat cap opció a participar i aportar alguna cosa. Això no és el Govern d’Espanya ni la Generalitat. Som veïns i ens hauria agradat poder-hi incidir”.

La portaveu d’ERC-Compromís amb Teià, Èrica Busto, va sostenir que “el pressupost és realista amb els recursos que comptem i no hipoteca el proper mandat amb préstecs bancaris”. L’alcalde hi va coincidir –“no caurem en les xarxes dels interessos de les entitats bancàries”– i va reiterar que “no condicionarem, per responsabilitat, les decisions que pugui prendre el futur govern”.

Audiència públicaAudiència pública

Tal com estableix el Reglament de Participació Ciutadana, l’equip de Govern va convocar una audiència pública per informar del pressupost, així com per atendre els dubtes i escoltar les opinions i propostes dels veïns i veïnes.

L’acte es va celebrar el passat 15 de desembre a La Unió. Hi van assistir una quinzena de persones, que van formular diverses preguntes i reflexions sobre la pavimentació del torrent de les Monges, les dificultats de trànsit i mobilitat al carrer Fivaller, el nou projecte de l’ACA per al soterrament de la Riera o els problemes amb les aigües pluvials al carrer del Castanyer.

Agenda

web panera.jpg
Dimarts, 02 abril - 29 abril
Biblioteca de can Llaurador
02.-marlara-21mar24.jpg
Diumenge, 14 abril
12:00
CMC La Unió
XBM CLUB D ESCRIPTURA.jpg
Dilluns, 15 abril
18:30
Biblioteca de can Llaurador
01. Estiraments.png
Dilluns, 15 abril - 15 abril
20:30 - 21:30
CMC La Unió
11. Francés.png
Dimarts, 16 abril - 16 abril
09:30 - 11:00
Masia Can Llaurador
12. Inglés.png
Dimarts, 16 abril - 16 abril
17:30 - 19:00
Masia Can Llaurador
10. Banda Municipal de Teià.png
Dimarts, 16 abril - 16 abril
20:45 - 22:30
04. Cerveces.png
Dimecres, 17 abril
19:00
12. Inglés.png
Dijous, 18 abril - 18 abril
09:30 - 11:00

Exposicions

Expo Renate.jpg
04 abril - 04 Mai
CARTELL GERARD ROSES.JPG
08 Març - 28 abril

Serveis

La Deixalleria

La deixalleria Mancomunada Teià, Alella, el Masnou

Recollida de mobles

Servei de recollida de mobles i trastos vells

Certificat Digital IdCat

Et tramitem l'alta i renovació del certificat digital IdCat

OMIC

Oficina Municipal d'informació al Consumidor

Renovació del DNI

Servei de renovació del DNI a Teià

Benvinguda Nadons

Obsequi als nadons nascuts aquest any

Taxi a demanda

Nou servei de Taxi a demanda

Què pots fer?

Infoesports

Programa i horaris de les activitats esportives del Poliesportiu el Cim

Activitats a la Unió i Masia can Llaurador

Cursos i Activitats culturals a la Unió i Masia de can Llaurador

Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Jaciment arqueològic d’època romana situat a Teià i gestionat per la Mancomunitat de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià

Teià, camins de goig

Recorreguts memorables per Teià. Descarrega't aquest tríptic per conèixer els millors racons de la vila

AMI
Massarosa
Enoturisme d'Alella
Parc serralada litoral
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat