Apreta intro per cercar
93 555 12 34
 
 
Activitats culturals a Teià
Programació esportiva a Teià 2023-24 (infoesports)
 
 
 
 
Activitats culturals a Teià
Activitats culturals a Teià
Programació esportiva a Teià 2023-24 (infoesports)
Programació esportiva a Teià 2023-24 (infoesports)
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

Rebutgen una moció de Cs sobre la plusvàlua municipal

Imprimir correu electrònic

Plusvàlua OOFF2023El ple municipal celebrat el passat 24 de novembre va debatre una proposta de modificació de l’ordenança fiscal sobre la plusvàlua municipal impulsada per Cs. El seu representant, David Basi, va llegir-ne el text, que denunciava la “doble imposició” que, segons el seu parer, té aquest tribut, per la qual cosa sol·licitava l’extensió de la bonificació del 95% a tots els supòsits per mortis causa com ara les donacions, les herències i els llegats.

Segons Basi, l’adopció d’aquestes mesures tindrien un impacte de 120.000 euros sobre la recaptació municipal, segons les xifres facilitades per l’àrea d’Intervenció.

Objecte i funció del tribut

L’Impost sobre l’Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana és un tribut directe –popularment conegut com a “impost sobre la plusvàlua”– que grava l’increment de valor que experimenten els béns de naturalesa urbana en cas de transmissió de la propietat, ja sigui a títol lucratiu o gratuït.

Basi va centrar-se en aquest últim cas: “Quan una de les parts rep una cosa sense haver de donar res a canvi, es podria parlar de la doble imposició que suposa gravar uns béns que han estat sotmesos a tributació en la figura del causant, penalitzant-ne, a més, l’estalvi”.

Per al portaveu de Cs, “aquest impost recau sobretot en les classes mitjanes” i “afecta un dels principals incentius que tenen els pares per treballar i estalviar, com és deixar l’herència als seus fills”. A més, “les diferències fiscals d’aquest impost que s’aplica a cada municipis fa que hi hagi grans diferències de gravamen, segons el lloc de residència del causant”.

Per tot plegat i en atenció a l’article 7.1 de la Llei 16/2013, de 29 de octubre, sobre mesures en matèria de fiscalitat, Basi va demanar incorporar a l’ordenança per a 2023 “una bonificació del 95% de la quota íntegra de l’impost en el cas de les transmissions per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants”. A més, el ponent va sol·licitar que la bonificació s’apliqués de forma automàtica, sense haver de ser pregada, com ara, “ja que no tothom coneix la legislació i si no se sol·licita expressament, no es té dret a la bonificació”.

Per últim, el grup municipal de Cs feia extensiva la mateixa bonificació en la transmissió o constitució de drets reals del domini de terrenys sobre els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que en justifiquin la declaració.

Negativa d’ERC-Compromís amb Teià

El regidor d’Hisenda, Yago Albert, va explicar que “ja existeixen bonificacions” per a l’habitatge habitual del causant: del 95% per als cònjuges; del 50% per als descendents, adoptants, ascendents i col·laterals, fins a segon grau, i del 25% per als adquirents.

Albert va exposar que la política fiscal del Govern municipal posa l’accent en un altre tipus de reduccions: “Fa anys vam proposar una reducció del valor cadastral del 15%, amb impacte directe sobre les plusvàlues. Quan treballem polítiques fiscals, intentem que beneficiïn el màxim número de veïns. La plusvàlua grava molt pocs casos i només quan s’incrementa el patrimoni, mentre que la nostra política fiscal és la congelació de taxes i impostos”.

Segons el titular d’Hisenda, “en els darrers anys el cost de la vida s’ha incrementat el 16% i els salaris, l’11%. En canvi, l’IBI està congelat en el 0%”. Fruit d’aquesta decisió, l’Ajuntament deixa d’ingressar més de 500.000 euros anuals, per la qual cosa, segons ell, “els 120.000 euros que pretén bonificar Cs són necessaris. I ara més que mai, perquè això repercutiria en serveis que són de tots, i cal decidir d’on obtenim els recursos: de tothom o de casos molt concrets”.

Oposició del PSC

El PSC va presentar fora de termini una esmena a la totalitat a la proposta de Cs. La resta de grups municipals no van trobar raonada la justificació de la urgència i no van admetre la seva inclusió en l’ordre del dia del ple. Tanmateix, l’alcalde va autoritzar al portaveu socialista la seva lectura.

En opinió del PSC, “l’impost de la plusvàlua no ha obligat ningú a deixar de treballar, ni d’estalviar a favor dels seus fills, ni d’invertir en el mercat de l’habitatge” a qui tingui possibilitats de fer-ho. Els socialistes neguen la doble imposició, ja que l’impost únicament grava els casos en què es registra un increment del valor del terreny urbà “gràcies a l’acció pública que despleguen els ajuntaments” a través de l’odenació urbanística i les millores urbanes.

En canvi, el PSC es va mostrar “preocupat per la conjuntura econòmica” i “l’increment generalitzat dels preus, amb les subsegüents dificultats que això comporta per a moltes economies familiars”. Per això, aquest grup va apostar per “un model fiscal progressiu i just, que exigeixi més dels qui més tenen, i que ajudi als ciutadans que es troben en una situació econòmica més feble”.

Per al seu regidor, Quim Roca, “les baixades indiscriminades d’impostos beneficien a les persones amb més recursos econòmics i debiliten les finances municipals en un moment en què cal tenir un sector públic fort, capaç de mantenir els serveis i de poder ajudar als ciutadans i les empreses que més ho necessiten”. Per a Roca, “els 120.000 euros que l’Ajuntament destina a serveis públics són una quantitat important, i si algú proposa treure-la del pressupost hauria de dir també quin servei públic proposa retallar o amb quina altra font d’ingressos es pensa compensar aquella reducció”.

Votació i desenllaç

El regidor de Cs va rebatre la “contramoció” i va criticar que s’intenti “demonitzar a qui més té”: “els preus de l’habitatge són tan alts per culpa de la manca de polítiques d’habitatge public per part dels partits que han governat”. Basi va sostenir que es tracta d’una “doble imposició” o fins i tot d’una “triple”, en alguns casos. El representant del partit taronja va apuntar que 120.000 euros equivalien a l’1,33% del pressupost: “És molt o poc segons les polítiques públiques que es vulguin dur a terme”, i va anticipar que el 2023 s’incrementaran els ingressos per transferències corrents d’altres administracions, per IRPF i IBI.

El regidor del PSC va assegirar que “l’única forma de baixar el preus” del mercat immobiliari és construint habitatge social, i “per fer promocions de protecció oficial s’han d’incrementar els impostos per comprar sòl i habitatge”.

Al final, Basi va defensar que la votació de la seva proposta havia “d’anar endavant” en la forma en què havia estat tramitada “perquè ha estat presentada en temps i forma, sense esmenes”, de forma que va ser rebutjada amb 9 vots en contra d’ERC-Compromís amb Teià i el PSC i 4 a favor de Cs, JxCat i GT.

Agenda

club d escriptura amb vicenç llorca.jpg
Dilluns, 11 Desembre
19:00
Biblioteca de can Llaurador
Passejada marxa nòrdica.jpg
Dimarts, 12 Desembre - 12 Desembre
08:00 - 16:30
hora del conte.jpg
Dimarts, 12 Desembre
17:30
WEB TURANDOT.jpg
Dimecres, 13 Desembre
19:30
Biblioteca de can Llaurador
club du livre.jpg
Dijous, 14 Desembre
19:00
Biblioteca de can Llaurador
club de lectura.jpg
Divendres, 15 Desembre
18:00
Biblioteca de can Llaurador
Celler de Can Roda.png
Dissabte, 16 Desembre - 16 Desembre
11:00 - 13:00
Sin título.png
Dissabte, 16 Desembre
11:00
Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora
PESSEBRE ARTÍSTIC.JPG
Dissabte, 16 Desembre - 14 Gener
18:00 - 20:30
CMC La Unió

Exposicions

marato tv3 imatge.jpg
15 Novembre - 23 Desembre
PARADA DE LLIBRES PER A LA MARATÓ DE TV3
Biblioteca de can Llaurador

Serveis

La Deixalleria

La deixalleria Mancomunada Teià, Alella, el Masnou

Recollida de mobles

Servei de recollida de mobles i trastos vells

Certificat Digital IdCat

Et tramitem l'alta i renovació del certificat digital IdCat

OMIC

Oficina Municipal d'informació al Consumidor

Renovació del DNI

Servei de renovació del DNI a Teià

Benvinguda Nadons

Obsequi als nadons nascuts aquest any

Taxi a demanda

Nou servei de Taxi a demanda

Què pots fer?

Infoesports

Programa i horaris de les activitats esportives del Poliesportiu el Cim

Activitats a la Unió i Masia can Llaurador

Cursos i Activitats culturals a la Unió i Masia de can Llaurador

Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Jaciment arqueològic d’època romana situat a Teià i gestionat per la Mancomunitat de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià

Teià, camins de goig

Recorreguts memorables per Teià. Descarrega't aquest tríptic per conèixer els millors racons de la vila

AMI
Massarosa
Enoturisme d'Alella
Parc serralada litoral
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat