Ple municipal online
 
Restriccions d’aigua a causa de la sequera
 
 
Ple municipal online
Ple municipal online
 
 
Restriccions d’aigua a causa de la sequera
Restriccions d’aigua a causa de la sequera
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow
 
Ple municipal online
 
Restriccions d’aigua a causa de la sequera
previous arrow
next arrow

NOU SERVEI DE CITA PRÈVIA ONLINE!
Els serveis de l'Ajuntament resten oberts al públic amb cita prèvia
Podeu sol.licitar-la a l'Oficina d'Atenció Ciutadana al telèfon 93 540 93 50 en horari habitual o bé a citaprevia.teia.cat
Recordeu que també podeu utilitzar els nostres tràmits online

El ple adapta l'ordenança municipal de la plusvàlua

Imprimir correu electrònic

El ple municipal celebrat el passat 17 de març va actualitzar l’ordenança fiscal número 4, relativa a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per ajustar-la als canvis legislatius derivats de la sentència del Tribunal Constitucional de 26 de octubre de 2021 que va declarar “inconstitucionals i nuls” diversos articles de la norma reguladora que afectaven a la base de càlcul d’aquest tribut.

En aquest context, tots els ajuntaments disposaven de sis mesos per adaptar les seves ordenances, després que el Govern de l’Estat va aprovar, el passat mes de novembre, el decret llei 26/2021 que estableix els nous criteris. La nova regulació pretén millorar el càlcul de la base imposable per garantir que els contribuents que no obtinguin cap guany per la transmissió de l’immoble n'estiguin exempts. A partir d’ara, la normativa ofereix dues opcions per determinar la quota tributària i permet que el contribuent n’esculli la més profitosa per als seus interessos.

coeficient plusvaluaPrimera opció

Es podrà determinar la base imposable multiplicant el valor del terreny en el moment de la transmissió pel coeficient aprovat per l’Ajuntament, segons el número d’anys transcorreguts des de l’adquisició de l’immoble, d’acord amb el quadre adjunt.

L’Ajuntament podrà modificar cada any aquests coeficients, sense excedir mai els topalls fixats en l’article 107.4 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Segona opció

Si el contribuent demostra que la plusvàlua real és inferior a la calculada amb la primera opció, basada en el valor cadastral, podrà acollir-se al segon mètode. Aquesta opció consisteix a calcular la diferència entre el valor de compra i el de venda. Per evitar errades o fraus, l’ordenança permet a l’Ajuntament comprovar-ne els càlculs.

Quota tributària

Un cop establerta la base imposable, a través de qualsevol de les dues opcions de càlcul, l’Ajuntament hi aplicarà un gravamen únic del 27%. El resultat d’aquesta operació donarà com a resultat la quota tributària a liquidar pel contribuent.

Contextualització

El responsable municipal d’Hisenda, Yago Albert, va explicar que el nou text pren com a model l’ordenança facilitada per la Diputació de Barcelona, i que l’Ajuntament únicament ha modulat el coeficient per calcular la base imposable: “Com no tenim autoliquidació, hem ajustat els coeficient de manera que no arribem als màxims que permet la llei, en un terme mig”, va dir. Segons Albert, “hem fet càlculs i hem fet una previsió a la baixa respecte de la mitjana de la recaptació dels darrers 5 anys”.

El regidor també va recordar que, en el cas de Teià, ja existia abans de la sentència del Constitucional un article que exonerava de tributar si no es produïa un increment de valor en la transmissió del bé. Es tracta de l’article 2.15, que diu així: “No es produirà la subjecció a l'impost en les transmissions de terrenys respecte dels quals s’acrediti la inexistència d'increment de valor per diferència entre els valors dels esmentats terrenys en les dates de transmissió i adquisició, tret que l’administració pugui demostrar que s’ha produït increment de valor”.

Debat polític

El grup municipal de JxCat es va mostrar “favor del gravamen del 27%, tot i que la Intervenció municipal en volia més”. El seu portaveu, Francesc Ribas, va demanar al Govern que “des de l’Ajuntament s’informi al ciutadà de quina de les dues opcions és la més avantatjosa”, en cada cas.

El regidor de Cs, David Basi, va considerar que “passar del 23 al 27% en els propers anys pot servir per eixugar el diferencial” provocat per la baixada d’ingressos, però va predir que “a mig termini se superarà”, la qual cosa comportarà “un increment de la pressió fiscal”. Basi va criticar que l’impost s’apliqui en casos d’herència perquè representa una “doble imposició”.

Al final, l’ordenança es va aprovar amb el vot a favor d’ERC-Compromís amb Teià, JxCat i GT; el vot en contra de Cs i l’abstenció del PSC, ja que, segons el seu representant, Joaquim Roca, “no sabem com repercutirà”. En aquest sentit, el regidor d’Hisenda va recordar que “cada any hi haurà la possibilitat de modificar el coeficient” per ajustar-lo a les necessitats de les arques públiques.

Oficina del Cadastre

El ple també va aprovar, amb l'abstenció de JxCat, la renovació “en uns termes perfectament assumibles” del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Secretaria d’Estat d’Hisenda a través de la Direcció General del Cadastre. Per al regidor d’Hisenda, es tracta d’un tràmit “absolutament necessari ja que l’acord que regia fins ara datava de l’any 1999”.

Vehicles històrics

En el torn de precs i preguntes, l’alcalde, Andreu Bosch, va informar als membres de la corporació que havia mantingut una reunió amb un grup de veïns afectats per l’eliminació de la bonificació als vehicles històrics en l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica. El ple del passat 28 d’octubre va acordar per unanimitat la seva supressió, a proposta de JxCat, per l’emissió de gasos contaminants.

L’alcalde va explicar que, a la trobada, “vam escoltar arguments i hem entès una situació que desconeixem, ja que es tracta d’una categoria de vehicles força restrictiva que afecta col·leccionistes que tenen diversos vehicles, alguns desmuntats en peces”. Bosch va dir que el 2022 no es pot cancel·lar l’impost perquè es va meritar l’1 de gener i es va mostrar procliu a facilitar-ne el fraccionament.

Agenda

Romà Vallès.jpg
Divendres, 02 Juny - 23 Juliol
toilet 7.jpg
Diumenge, 11 Juny
18:30
Concert Quartet Melt La Palma_2023_xarxes.jpg
Diumenge, 11 Juny
19:00
Teatre de la Flor de la Palma
XBM Targeta La Colla Superlectora.png
Dimarts, 13 Juny
17:00
Biblioteca de can Llaurador
6-2022[1].jpg
Dimarts, 13 Juny
20:00
Ajuntament de Teià
XBM un viatge inoblidable 0K.jpg
Dimecres, 14 Juny
17:30
la-segona-estrella.jpg
Dimecres, 14 Juny
19:15
Biblioteca de can Llaurador
joan_ramon_marina_-_facundo_santana.jpg
Dijous, 15 Juny
18:00
Biblioteca de can Llaurador
web club de lectura.jpg
Divendres, 16 Juny
18:00

Exposicions

expo boques de rosa i vori 2.jpg
03 Juny - 30 Juny
06 Romà Vallès a Teià Foto Joan Casellas Arxiu Aire1.jpg
02 Juny - 23 Juliol

Serveis

La Deixalleria

La deixalleria Mancomunada Teià, Alella, el Masnou

Recollida de mobles

Servei de recollida de mobles i trastos vells

Certificat Digital IdCat

Et tramitem l'alta i renovació del certificat digital IdCat

OMIC

Oficina Municipal d'informació al Consumidor

Renovació del DNI

Servei de renovació del DNI a Teià

Benvinguda Nadons

Obsequi als nadons nascuts aquest any

Taxi a demanda

Nou servei de Taxi a demanda

Què pots fer?

Infoesports

Programa i horaris de les activitats esportives del Poliesportiu el Cim

Activitats a la Unió i Masia can Llaurador

Cursos i Activitats culturals a la Unió i Masia de can Llaurador

Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Jaciment arqueològic d’època romana situat a Teià i gestionat per la Mancomunitat de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià

Teià, camins de goig

Recorreguts memorables per Teià. Descarrega't aquest tríptic per conèixer els millors racons de la vila

AMI
Massarosa
Enoturisme d'Alella
Parc serralada litoral
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar