Apreta intro per cercar
93 555 12 34
Pressupostos participatius 2024
Lletrescena 2024
Mostra literària 2024
Butlletí municipal 151 - febrer
Pressupostos participatius 2024
Pressupostos participatius 2024
Lletrescena 2024
Lletrescena 2024
Mostra literària 2024
Mostra literària 2024
Butlletí municipal 151 - febrer
Butlletí municipal 151 - febrer
previous arrow
previous arrow
next arrow
next arrow

L’Ajuntament adjudica els treballs de poda per dos anys

Imprimir correu electrònic

Treballs podaAquests dies, l’empresa de jardineria Tot Verd de Teià està efectuant els treballs de poda de l’arbrat viari del municipi després que el passat 30 de desembre es va formalitzar el contracte per a la prestació del servei d’esporga per als anys 2022 i 2023, per un import global de 76.721 euros. L’oferta guanyadora representa un estalvi del 7% respecte dels 82.496 euros del preu de sortida de la licitació. La durada de l’adjudicació es podrà prorrogar anualment, fins a un màxim de dos exercicis.

L’equip de personal que executa els treballs està format per un enginyer tècnic agrícola, un especialista en esporga i dos auxiliars de jardineria.

Treballs i calendari

El contracte comprèn les prestacions següents:

- Realització dels treballs d’esporga de l’arbrat públic en parada vegetativa.

- Realització de treballs d'esporga en verd, a l’estiu, per corregir si hi ha algun conflicte.

- Recollida de brancatge i de les restes de poda, i retirada immediata.

- Neteja i escombrada de la via pública.

- Transport i descàrrega dels residus a instal·lacions de tractament de biomassa.

D’acord amb el calendari aprovat per la Regidoria de Medi Ambient, els treballs es van iniciar el passat 17 de gener i es perllongaran fins a finals de febrer, aproximadament. Durant aquest període s’actuarà sobre la pràctica totalitat de l'arbrat viari.

Poda manteniment 04Nous criteris

Segons l’inventari del Pla de Poda, Teià té al voltant de 1.300 arbres plantats en vies públiques i zones verdes, de 35 espècies diferents. Els exemplars han estat classificats en quatre grups, segons la seva mida: petits (fins a 6 metres d’altura), mitjans (entre 6 i 9 metres), grans (entre 9 i 15 metres) i molt grans (més de 15 metres). D’acord amb aquesta classificació, n’hi ha 830 de xics, 144 de mitjans, 71 de grans i 272 de molt grans. Per a cadascuna de les tipologies, el contracte estableix els preceptes, consells i processos que l’empresa ha de complir, d’acord amb el plec de prescripcions tècniques particulars del concurs.

Poda mantenimentEls termes i condicions del servei es troben subjectes al Pla de Poda que l’Ajuntament va encarregar l’any 2019 al biòleg i assessor en arboricultura Josep Selga i que la Junta de Govern Local va aprovar el 8 d’abril de 2020. Aquest document estableix el tipus de poda que hauria de rebre cadascun dels 1.300 arbres durant un període de dos anys. Fins ara, el Pla s’ha executat parcialment i es considera “el document marc, juntament amb el plec, per dur a terme els treballs d’esporga”.

El Pla parteix de la base que, en un entorn natural, “la millor poda és la que no es fa” i assenyala que “la poda genera poda”, ja que “en moltes ocasions les raons de la poda són provocades per les operacions de poda anteriors”. Efectivament, en entorns urbans normalment l’estructura natural dels arbres s’ha vist alterada per la poda cíclica o repetitiva, fruit de les restriccions pròpies dels usos residencials i viaris.

Partint d’aquestes premisses, el Pla de Poda considera que “les principals raons objectives de poda” se circumscriuen a tres supòsits:

- Per la ubicació de l’arbre, amb la finalitat d’evitar i corregir conflictes i interferències amb les edificacions, el trànsit o la senyalització de l’entorn.

- Per risc de fractura i de seguretat per als vianants, ja que les constants agressions que pateixen els arbres provoquen un envelliment prematur.

- Per regular l’estructura de l’arbre de forma anticipada, per evitar problemes o interferències més endavant.

Tipus de poda

D’acord amb aquests supòsits, el Pla de Poda estableix un protocol basat en l’anticipació, la “lectura” de l’arbre, la seva “resposta”, l’eficiència i el respecte.

A Teià, l’esporga es farà només quan sigui necessària i s’aplicaran quatre tipus de poda, segons cada cas:

Poda formacio 01- Poda de formació, amb la finalitat d’aconseguir l’estructura idònia per a l’arbre atenent a la seva espècie i ubicació. Aquest tipus de poda s’ha de fer en exemplars joves, quan s’acaba el període d’implantació i s’inicia el creixement de la part aèria, i s’ha de deixar de fer quan l’arbre perd el seu caràcter juvenil i passa a l’etapa adulta. Durant la poda de formació només s’eliminaran les branques més baixes progressivament per deixar el gàlib de pas, sense superar mai el terç de l’altura total de l’arbre.

La poda de formació és la poda més econòmica de totes i alhora és la que més pot facilitar la gestió futura. Molts cops no es realitza perquè no es veu una necessitat immediata, però és la més eficient a mig i llarg termini.

- Poda de manteniment per corregir errors que es produeixin en l’estructura de l’arbre i evitar conflictes amb l’entorn. S’aplica a exemplars adults o madurs, i inclou totes les operacions de control i seguiment de l’arbrat. És molt important la seva funció preventiva per detectar possibles alteracions. Per això, si es realitzen inspeccions anuals és molt probable que s’hi pugui actuar de forma selectiva eliminant, per exemple, braços de palanca llargs amb defectes, punts de desequilibri en la capçada o branques baixes que obstaculitzen el pas.

- Poda de reformació, en el cas d’arbres que han estat podats de forma reiterada i que ara presenten una estructura alterada amb més o menys risc de fractura. Es tracta d’una actuació extraordinària que té com a finalitat deixar l’arbre amb una capçada més continguda, baixa i segura perquè es mantingui sense necessitat de més intervencions.

Poda de regulació- La poda periòdica o de regulació és aquella que és justifica, per exemple, per eliminar el fruit abans no caigui, com passa amb les moreres o les tipuanes. En endavant, es tractarà d’evitar aquestes espècies en la selecció per arbrat viari. Antigament, la poda periòdica més estesa era la poda de brocada, però en l’actualitat ja no es realitza i ha estat substituïda o bé per la poda d’aclarida o bé per la poda de “caps de gat”, que es caracteritza perquè s’eliminen anualment tots els brots d’emergència i l’extrem de l’eix es va engruixint mica en mica. Per poder passar d’una poda de brocada a una poda de cap de gat s’ha de realitzar abans una reformació. Per la seva part, la poda d’aclarida es basa en l’eliminació selectiva dels reiterats per reduir la densitat i el pes de la capçada amb l’objectiu d’augmentar la penetració de la llum i l’aire i potenciar el desenvolupament de les brotades internes.

D’acord amb el Pla de Poda, la majoria dels 1.300 arbres de Teià són tractats amb podes de manteniment. Hi ha 70 exemplars reben podes de formació i 48 de reformació, i n’hi ha i 62 que s’esporguen de forma de periòdica.

Poda manteniment 02Els plàtans de la Riera

Les esporgues de manteniment que es fan al passeig de la Riera són ara més conservadores i respectuoses amb l’arbre que les d’abans. Això fa que Teià gaudeixi d’una plataneda monumetal en bon estat fitosanitari, malgrat que alguns exemplars –els més castigats per les esporgues dràstiques i reiterades del passat– han estat objecte de reformacions, o fins i tot eliminats, per manca de viabilitat i pel risc que comportaven. Enguany, la Regidoria de Medi Ambient encarregarà una valoració de l’estat dels plàtans per escatir si cal talar algun exemplar més.

Agenda

web taller animals del parc OK.jpg
Dimarts, 27 Febrer
17:30
web LaVidaBohemia-2.png
Divendres, 01 Març
19:00
casa pol.jpeg
Dissabte, 02 Març
11:00
XBMLa Colla Superlectora.png
Dimarts, 05 Març
17:00
Biblioteca de can Llaurador
enemic meu.jpg
Dimecres, 06 Març
19:15
Biblioteca de can Llaurador
Cartell xarxes GR Expo2024.png
Divendres, 08 Març
19:30
cartell.jpg
Dissabte, 09 Març - 09 Març
06:00 - 19:30
Rotonda Inici de la riera
7.Visita al Celler Marfil.png
Dissabte, 09 Març
11:00

Exposicions

web expo sueño en verso CUBIERTA RECORTADA.jpg
02 Març - 26 Març
"SUEÑO EN VERSO"
Biblioteca de can Llaurador
Cartell xarxes GR Expo2024.png
08 Març - 28 abril

Serveis

La Deixalleria

La deixalleria Mancomunada Teià, Alella, el Masnou

Recollida de mobles

Servei de recollida de mobles i trastos vells

Certificat Digital IdCat

Et tramitem l'alta i renovació del certificat digital IdCat

OMIC

Oficina Municipal d'informació al Consumidor

Renovació del DNI

Servei de renovació del DNI a Teià

Benvinguda Nadons

Obsequi als nadons nascuts aquest any

Taxi a demanda

Nou servei de Taxi a demanda

Què pots fer?

Infoesports

Programa i horaris de les activitats esportives del Poliesportiu el Cim

Activitats a la Unió i Masia can Llaurador

Cursos i Activitats culturals a la Unió i Masia de can Llaurador

Centre Enoturístic i Arqueològic de Vallmora

Jaciment arqueològic d’època romana situat a Teià i gestionat per la Mancomunitat de Serveis d’Alella, El Masnou i Teià

Teià, camins de goig

Recorreguts memorables per Teià. Descarrega't aquest tríptic per conèixer els millors racons de la vila

AMI
Massarosa
Enoturisme d'Alella
Parc serralada litoral
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat