Imprimir aquesta pàgina

CONVOCATÒRIA PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE PERSONAL PER A LA PISCINA MUNICIPAL (ESTIU 2021)

19 Mai 2021 ~

És objecte de les presents bases regular el procés selectiu mitjançant concurs oposició lliure per a la contractació laboral temporal d’operaris de manteniment i conserges per la piscina municipal de Teià, durant el període d’obertura a la temporada d’estiu 2021 (del 26 de juny al 5 de setembre).


OPERARIS DE MANTENIMENT I NETEJA
Número de places: 2
Contracte: contracte laboral temporal
Jornada laboral: Jornada parcial de dilluns a diumenge, amb torns alternatius, sempre respectant el temps de descans establert legalment
Sistema de selecció: Concurs – Oposició
Funcions: Control de l’aigua de la piscina: Control del cloro, PH; Funcionament de les bombes , instal·lació elèctrica; Neteja de l’aigua; Neteja i desinfecció de l’entorn: escombrar, reg, buidat de papereres, etc.. ; Neteja i desinfecció d’espais comuns, vestuari, banys i dutxes.
CONSERGE
Número de places: 2
Contracte: contracte laboral temporal
Jornada laboral: Jornada complerta de dilluns a diumenge, amb torns alternatius, sempre respectant el temps de descans establert legalment
Sistema de selecció: concurs – oposició
Funcions: Control de les entrades. Suport al socorrista en fer complir les normes d’us de les instal·lacions; responsable del personal de manteniment i neteja; control i vigilància de tot el recinte de la Piscina municipal; reforç a la neteja i desinfecció de banys i vestuaris.