Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Detall de l'esdeveniment

Ple municipal ordinari

Sala de Plens de l'Ajuntament
Dijous, 24. Novembre 2022

A les 20:30h 


I. PART RESOLUTÒRIA

 1.   Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió següent:

1.1. Ple ordinari núm. 7/2022, de 22 de setembre de 2022.

1.2. Ple extraordinari núm. 8/2022, de 20 d’octubre de 2022.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Gestió econòmica) el 15.11.2022:

2.  PRP2022/1252. Modificació ordenança per increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), presentada pel grup municipal Ciutadans. Exp. 2022/681.

3. PRP2022/1340. Moció presentada pel grup municipal Junts per Catalunya sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials. Exp. 2022/1031.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 17.11.2022:

4. PRP2022/1233. Aprovació de l’adjudicació del contracte de serveis subjecte a regulació harmonitzada del servei públic de recollida i transport d’escombraries a Prezero España, S.A.U. Exp. 2021/636.

5. PRP2022/1302. Aprovació de l’adjudicació del Servei de manteniment de l’enllumenat públic i control energètic a Alumbrados Viarios, S.A.. Exp. 2021/637.

Proposta dictaminada per la comissió informativa plenària per la concessió del Tei de Plata de l’àrea 2 (Participació) el 20.07.2022:

6. PRP2022/1353. Concessió Tei de Plata 2022. Exp. 2022/2121.

II. PART DE CONTROL

7. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 521/2022 al 645/2022, d’19.09.2022 a 20.11.2022.

8. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:

JGL núm. 32, ordinària, de 22.09.2022

JGL núm. 33, ordinària, de 29.09.2022

JGL núm. 34, ordinària, de 06.10.2022

JGL núm. 35, ordinària, de 13.10.2022

JGL núm. 36, ordinària, de 20.10.2022

JGL núm. 37, ordinària, de 27.10.2022

JGL núm. 38, ordinària, de 03.11.2022

JGL núm. 39, ordinària, de 10.11.2022

JGL núm. 40, ordinària, de 17.11.2022

9. Donar compte de la sentència núm. 186/2022, de l’Audiència Provincial de Barcelona, de data 28.04.2022, de desestimació del recurs d’apel·lació de l’Ajuntament contra AIG Europa, S.A.

Moció d’urgència

10. Esmena a la totalitat del Grup Municipal del PSC-CP Teià, en relació amb la proposta presentada pel Grup Municipal de “Ciutadans” de modificació de l’ordenança sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua). PRP2022/1360. Exp. 2021/556.

11. Suggeriments i preguntes


Sala de Plens de l'Ajuntament

()

 

 

 

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat