Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Pressupost General de l'Ajuntament de Teià. Exercici 2021

Imprimir correu electrònic

Despeses

Pressupost 2021

Capítols

Despeses

Crèdits inicials

 

1

Despeses Personal

3.029.150,80

 

2

Despeses en Béns i Serveis

3.431.501,35

 

3

Despeses financeres

32.000,00

 

4

Transferències corrents

344.244,72

 

5

Fons de contingència

31.278,40

 
 

Op.corrents

6.868.175,27

 

6

Inversions reals

304.000,00

 

7

Transferències de capital

0,00 

 
 

Altres op. no financeres

304.000,00

 
 

Op. no financeres

7.172.175,27

 

8

Actius financers

0

 

9

Passius financers

358.000,00

 
 

Op.financeres

358.000,00

 

TOTAL

7.530.175,27

 

Ingressos

Pressupost 2021

Capítols

Ingressos

Previsions inicials

 

1

Impostos directes

4.092.866,52

 

2

Impostos indirectes

315.000,00

 

3

Taxes i altres ingressos

913.100,00

 

4

Transferències corrents

1.830.716,91

 

5

Ingressos patrimonials

66.000,00

 
 

Op.corrents

7.217.683,43

 

6

Alienació inversions reals

0,00 

 

7

Transferències de capital

137.491,84

 
 

Altres op. no financeres

137.491,84

 
 

Op. no financeres

7.355.175,27

 

8

Actius financers

0

 

9

Passius financers

175.000,00

 
 

Op.financeres

175.000,00

 

TOTAL

7.530.175,27

 
grafic

Article relacionat:

ERC i PSC aproven un pressupost de 7,5 milions d'euros per a 2021

Descarregueu a sota el pressupost 2021 detallat


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat