Apreta intro per cercar
93 540 93 50

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
22-12-2021
Extraordinari

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, Ple ordinari núm. 9/2021, de 25 de novembre de 2021.

2. Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Gestió Econòmica: Hisenda, Recursos Humans, Promoció Econòmica i Seguretat Ciutadana)

2.1. PRP2021/1276. Proposta pressupost 2022 – Expedient 2021/1789

3. Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i sostenibilitat) el 16.12.2021:

3.1. PRP2021/1262. Aprovació xifres de població oficials a 1 de gener de 2021 – Expedient 2021/1767

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat