Apreta intro per cercar
93 540 93 50

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
28-10-2021
Extraordinari

1. Aprobación del acta de

la sesión anterior, correspondiente a la sesión siguiente: Pleno ordinario núm. 7/2021, de 23

de septiembre de 2021 Propuestas dictaminadas por la

comisión informativa del área 1 (Hacienda) el 19.10.2021: 2. PRP2021/1059 Propuesta de modificación ordenanza
número 2 del impuesto de vehículos de tracción mecánica. Expte.2021/1485

3. PRP2021/1070 Modificación precio público servicio de Teleasistencia. Expte.2021/1348
Propuestas dictaminadas por la comisión informativa del

área 2 (Participación) el 19.10.2021: 4. PRP2021/970
Propuesta de alcaldía reglamento Pista Riera, 85 de Teià Exp. 2021/1101 Propuestas dictaminadas por la comisión
informativa del área 4 (Atención a

las personas) el 21.10.2021: 5. PRP2021/1062 Propuesta aprobación Plan Local igualdad de género (2021-2025). Expte.2021/1493

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat