Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
 • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
 • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
 • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
 • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
20-07-2022
Ordinari
 1. PART RESOLUTÒRIA

 

 1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió següent:

1.1. Ple ordinari núm. 4/2022, de 19 de maig de 2022.

1.2. Ple extraordinari 5/2022, de 16 de juny de 2022.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Gestió econòmica) el 12.07.2022:

 1. PRP2022/841. Reconeixement extrajudicial de crèdits 004/2022. Exp. 2022/1348.
 2. PRP2022/845. Proposta de modificació de crèdits 006/2022. Exp. 2022/1371.
 3. PRP2022/850. Reorganització del cartipàs municipal. Exp. 2022/1352.
 4. PRP2022/825. Determinació de les festes locals per l’any 2023. Exp. 2022/1329.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 14.07.2022:

 1. PRP2022/859. Aprovació conveni millora servei de transport de viatgers per carretera.
 2. PRP2022868. Adhesió al contracte de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 4 (Atenció a les persones) el 14.07.2022:

 1. PRP2022/846. Moció presentada pel Grup Ciutadans per la elaboració d’un pla d’accessibilitat universal a Teià
 1. PRP2022/873. Manifest de l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació.
 2. PRP2022/874. Declaració institucional pels fets ocorreguts el 24 de juny de 2022 a la frontera amb Melilla.
 1. PART DE CONTROL

 

 1. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 289/2022 al 425/2022, d’16.05.2022 a 13.07.2022.
 1. Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:

JGL núm. 19, ordinària, de 19.05.2022

JGL núm. 20, ordinària, de 26.05.2022

JGL núm. 21, ordinària, de 02.06.2022

JGL núm. 22, ordinària, de 09.06.2022

JGL núm. 23, ordinària, de 16.06.2022

JGL núm. 24, extraordinària, de 22.06.2022

JGL núm. 25, ordinària, de 30.06.2022

JGL núm. 26, ordinària, de 07.07.2022

JGL núm. 27, ordinària, de 14.07.2022

 1. Donar compte de la resolució d’alcaldia 2022/334, de data 1 de juny de 2022, d’aprovació de la liquidació pressupost exercici 2021.
 1. Donar compte de les resolucions d’alcaldia 2022/304, de 20.05.2022, 2022/367, de 15.06.2022, 2022/387, de 23.06.2022, 2022/393, de 28.06.2022, 2022/403, de 1.07.2022 i 2022/408, de 5.07.2022 de contractació de personal.
 1. Donar compte de les resolucions d’alcaldia 2022/386, de 23.06.2022 i 2022/419, de 12.07.2022, de substitucions de l’alcaldia.
 1. Donar compte de les resolucions d’alcaldia 2022/315, de 25.05.2022 i 2022/385, de 22.06.2022, de reorganització de les facultats delegades.
 1. Donar compte de la les propostes aprovades per la Junta de Govern Local, números 2022/618, 2022/717, 2022/773, 2022/883 i 2022/887.
 1. Donar compte de la resposta rebuda per part del Banc de Sabadell en resposta a la moció de defensa de la inclusió financera.
 1. Suggeriments i preguntes
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat