Apreta intro per cercar
93 540 93 50

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
17-03-2022
Ordinari

I. PART RESOLUTÒRIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió següent:
Ple ordinari núm. 1/2022, de 27 de gener de 2022

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Hisenda) el 8.03.2022:

2. PRP2022/195. Proposta modificació d’ordenança fiscal número 04 IVTNU.
3. PRP2022/244. Relació d’extrajudicials de crèdits 002/2022
4. PRP2022/276. Proposta aprovació modificació de crèdits 01/2022
5. PRP2022/202. Conveni amb la Secretaria de l’Estat d’Hisenda.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 10.03.2022:

6. PRP2022/263. Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Teià, Horitzó 2025. Exp. 2021/676.

7. PRP2022/215. Resolució conveni FEDER l’Herència del Maresme. Exp. 2019/1085.

8. PRP2022/300. Aprovació de la pròrroga del Servei de recollida d’escombraries. Exp. 2022/439.

9. PRP2022/299. Aprovació de la pròrroga de manteniment de l’enllumenat públic i control energètic. Exp. 2022/440.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 4 (Atenció a les Persones) el 10.03.2022:


10. PRP2022/186. Moció en defensa de la inclusió financera i bancària de la gent gran al municipi. Exp. 2021/556.

11. PRP2022/266. Declaració per la Pau de Catalunya sobre el conflicte d’Ucraïna. Exp. 2022/411.


II. PART DE CONTROL

12. Donar compte del Decrets d’Alcaldia núm. 21/2022 al 151/2022, d’24.01.2022 a 10.03.2022.

13 . Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en les sessions següents:

JGL núm. 3, ordinària, de 27/01/2022
JGL núm. 4, ordinària, de 03/02/2022
JGL núm. 5, ordinària, de 10/02/2022
JGL núm. 6, ordinària, de 17/02/2022
JGL núm. 7, ordinària, de 24/02/2022
JGL núm. 8, ordinària, de 03/03/2022
JGL núm. 9, ordinària, de 10/03/2022

14. Donar compte de la Resolució d’alcaldia 2022/132, de data 02.03.2022, de delegació de competències parcial al Consell Comarcal del Maresme per la prestació dels projectes “Reforç peonatge de jardineria i manteniment zones verdes” i “Reforç peonatge neteja viària” en el marc de la política activa d’ocupació, Programa de Treball i Formació 2022.

15. Donar compte de la Resolució d’alcaldia 2022/130, de data 02.03.2022, de cessament i nomenament dels tinents d’alcalde.

16. Suggeriments i preguntes.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat