La responsabilitat de ser oposició

Al passat ple del 17 de març, el govern municipal va presentar per la seva aprovació la nova ordenança que regula l´impost sobre l´increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlues). Vam ser l’únic grup municipal que hi vam votar en contra, ates que, hi ha un increment del gravamen que passa del 23% al 27% el que equival a una pujada impositiva. L’excusa del equip de govern és que amb aquesta nova ordenança les vendes a pèrdues no tributaran, però aquestes vendes a pèrdues acabaran sent residuals perquè son fruit de adquisicions en moments de bombolla immobiliària i ja portem anys de recuperació de preus que segueixen pujant any rere any. Per aquest motiu ens oposem frontalment a una pujada encoberta d´aquest impost, que volem recordar també, és la partida més important a l´hora de rebre una herència i que sol superar amb escreix el cost de l´impost de successions.

Per altra banda, hem expressat també el nostre desacord amb el fet que l´empresa privada de la fins fa pocs dies alcaldessa de Tiana (ERC), hagi obtingut i estigui optant a obtenir un nou contracte remunerat d’assessoria per als pressupostos participatius. No dubtem de la seva legalitat, però pensem que no és ètic que persones del mateix color polític que el govern municipal i amb responsabilitats institucionals a un municipi proper, vulguin optar a aconseguir contractes al nostre ajuntament. Val la pena recordar que aquesta empresa va assessorar des de l´inici al nostre ajuntament en aquesta matèria, amb la consegüent manca de previsió per l’execució dels projectes guanyadors i que han portat a modificar el reglament per la impossibilitat de complir els terminis i alguns projectes tal com es van planificar


Més en aquesta categoria: « La força de les idees
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar