Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Subvencions i ajuts

Atorgament de subvencions a entitats locals 2023

Certificats de Junta de Govern local pels quals s'aproven les subvencions a entitats locals 2023, segons convocatòria PRP2023/590, Bases generals i específiques per a l’obtenció de subvencions 2023. PRP2023/590, Bases generals i específiques per a l’obtenció de subvencions 2023.  Vegeu documents adjunts
Llegir més ...

Subvencions a entitats locals 2023. Convocatòria

El passat 8 de juny, la junta de govern local va aprovar les bases de la convocatòria d’ajuts de 2023 per a entitats locals sense ànim de lucre amb l’objectiu de contribuir al finançament del seu funcionament i de les seves activitats ordinàries i extraordinàries. Us podeu descarregar el document…
Llegir més ...

Subvencions a entitats locals 2022. Convocatòria

 L’objecte de les presents bases és complementar l’Ordenança General de Subvencions aprovada per l’Ajuntament de Teià en Ple en sessió celebrada el 8 de novembre de 2007, definint el conjunt de condicions i el procediment a seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació i cobrament de les subvencions que atorga…
Llegir més ...
Subvencions a entitats 2021. Bases generals i específiques. Convocatòria.

Subvencions a entitats 2021. Bases generals i específiques. Convocatòria.

Bases generals i específiques per a l’obtenció de subvencions any 2021 2.6 PRP2021/351. Proposta subvencions entitats - FASE A Expedient 2021/395   PROPOSTA DE GESTIÓ ECONÒMICA Atès que l’article 27 de l'Ordenança General de Subvencions, aprovada pel Ple de l'Ajuntament, en sessió realitzada el dia 8 de novembre de 2007, determina que…
Llegir més ...

Subvencions 2019. Bases generals i específiques. Convocatòria.

Bases generals i específiques per a l’obtenció de subvencions any 2019. La Junta de Govern Local, en sessió de data 11 d’abril de 2019 i per unanimitat dels assistents, adopta els següents acords: PRIMER.- APROVAR les bases generals i específiques per a l'obtenció de subvencions en l'exercici 2019 per les…
Llegir més ...
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat