Apreta intro per cercar
93 540 93 50

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
22-10-2015
Extraordinari
ORGAN COL·LEGIAT: PLE DE L'AJUNTAMENT
NÚM. DE SESSIÓ: 12 /2015
CARÀCTER: EXTRAORDINÀRIA
DIA: 22 D’OCTUBRE 2015
HORA: 21:00

ORDRE DEL DIA
DICTÀMENS
Àrea 1

1.         Modificació de membres en Comissions Informatives i Òrgans de representació de l’Ajuntament
2.         Determinació de retribucions a membre de la Corporació
3.         Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’exercici 2016.

Àrea 3

4.         Aprovació expedient de contractació i obertura del procediment obert per a l’adjudicació del contracte del servei de manteniment enllumenat públic i control energètic del terme municipal de Teià.
5.         Moció del grup municipal Gent de Teià per portar a terme la construcció de la nau de la Brigada municipal.

PROPOSTES

Àrea 1

6.         Ratificació acord Junta de Govern Local referent a determinació dels dos dies festius addicionals i canvi de dia festiu d’obertura comercial per a l’exercici 2016
7.         Moció en motiu del 75è aniversari de l’assassinat del President Lluis Companys i Jover. Justícia universal i memòria històrica.
8.         Moció de suport al President Mas, l’Exvicepresidenta Ortega i la consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització del 9N
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat