Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
http://videoacta.teia.cat?pleno=20221020&instante=1
20-10-2022
Extraordinari

I. PART RESOLUTÒRIA

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Hisenda) el 12.10.2022:

1. PRP2022/1156. Proposta de modificació d’ordenança general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal. Exp. 2022/1849.

2. PRP2022/1161. Proposta de modificació d’ordenança fiscal núm. 2, d’impost sobre vehicles de tracció mecànica. Exp. 2022/1870.

3. PRP2022/1168. Proposta de modificació de crèdit núm. 8/2022 de transferències de crèdits. Exp. 2022/1883

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 13.10.2022:

4. PRP2022/1169. Aprovació de la delegació de competències de la Deixalleria a favor del Consell Comarcal del Maresme. Exp. 2017/274.

5. PRP2022/976. Declaració especial d’interès municipal les obres de substitució de la coberta de fibrociment i l’adequació de la sala de calderes de l’escola El Cim. Exp. 2021/547.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat