L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
16-06-2022
Extraordinari
  1. Presa de possessió de la Sra. Nicola (Nico) Widmer Andrews com a regidora de l’Ajuntament de Teià.
  1. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia 2022/315, de nomenament de tinent d’alcalde i membre de la JGL al Sr. Jordi López Sánchez i de modificació de delegació de competències de la Sra. Èrica Busto Navarro. Exp. 2022/1062.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Hisenda) el 07.06.2022:

  1. PRP2022/722. Modificació de crèdit núm. 04/2022. Suplement de crèdits finançat mitjançant romanent de Tresoreria per a despeses generals. Exp. 2022/1159.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 09.06.2022:

  1. PRP2022/696. Aprovació expedient de Servei de Manteniment de l’enllumenat. Exp. 2022/637.
  1. PRP2022/715. Aprovació expedient de Servei de recollida d’escombraries Exp. 2022/636.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar