Apreta intro per cercar
93 555 12 34

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
16-06-2022
Extraordinari
  1. Presa de possessió de la Sra. Nicola (Nico) Widmer Andrews com a regidora de l’Ajuntament de Teià.
  1. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia 2022/315, de nomenament de tinent d’alcalde i membre de la JGL al Sr. Jordi López Sánchez i de modificació de delegació de competències de la Sra. Èrica Busto Navarro. Exp. 2022/1062.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Hisenda) el 07.06.2022:

  1. PRP2022/722. Modificació de crèdit núm. 04/2022. Suplement de crèdits finançat mitjançant romanent de Tresoreria per a despeses generals. Exp. 2022/1159.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 09.06.2022:

  1. PRP2022/696. Aprovació expedient de Servei de Manteniment de l’enllumenat. Exp. 2022/637.
  1. PRP2022/715. Aprovació expedient de Servei de recollida d’escombraries Exp. 2022/636.
 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 555 12 34 • ajuntament@teia.cat