Apreta intro per cercar
93 540 93 50

Ajuntament de Teià

Informació Institucional
Representants polítics, retribucions, normativa, empleats públics, etc
Gestió econòmica municipal
Pressupostos, Subvencions, contractacions, períodes de pagament, contractes ...
Participació ciutadana
Espais i mecanismes de participació ciutadana, tràmits i processos participatius

L'audiència prèvia al ple - Precs i preguntes

Què és L'audiència prèvia al ple?
  • Els veïns i les veïnes poden intervenir per formular els precs i les preguntes que considerin oportuns sempre que estiguin relacionats amb aspectes de competència municipal.
  • L'alcalde o alcaldessa la convocarà prèvia a cada sessió ordinària del Ple municipal.
Com intervenir-hi
Els veïns i veïnes que hi vulguin intervenir s'han d'inscriure, identificant-se i fent constar la temàtica a la qual farà referència la seva intervenció, mitjançant qualsevol dels sistemes següents:
  • Instància Genèrica presentada a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Teià
  • Instància presentada al Registre General de l'Ajuntament a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC).
 
28-04-2022
Extraordinari

I. PART RESOLUTÒRIA

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior, corresponent a la sessió següent:
Ple ordinari núm. 2/2022, de 17 de març de 2022

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 1 (Hisenda) el 19.04.2022:

2. PRP2022/447. Relació extrajudicials de crèdits 03/2022. Exp. 2022/691.
3. PRP2022/461. Modificació de crèdit núm. 2/2022. Exp. 2022/717.
4. PRP2022/487. Modificació acord de Ple sobre el Conveni de gestió cadastral. Exp. 2021/1796.

Propostes dictaminades per la comissió informativa de l’àrea 3 (Territori i Sostenibilitat) el 21.04.2022:

5. PRP2022/504. Aprovació conveni de Banda ampla del Maresme. Teià. Cabrera de Mar i Cabrils. Exp. 2022/607.

6. PRP2022/486. Moció per actualitzar la normativa de caça i millorar la seguretat de les batudes del senglar en el medi natural. Exp. 2022/781.

 

Notícies dels plens

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat