caenfrdeites

Els residents a Teià podran gaudir d’un descompte del 50% per anar la piscina

Imprimir correu electrònic

Cartell piscina municipal 2020aDemà dimecres, 1 de juliol, s’obrirà la piscina municipal de Sant Berger. Tal com vam anticipar el passat 22 de juny, l’Ajuntament aplicarà una reducció del 50% a totes les persones empadronades a Teià que ho sol·licitin expressament en el moment d’accedir-hi.

Per gaudir de la subvenció, caldrà emplenar un formulari que es lliurarà a l’entrada de l’equipament amb el nom i cognoms de la persona i l’adreça del domicili de residència. L’imprès serà individual, de manera que caldrà omplir-ne un per cada membre de la unitat familiar. Per agilitar el tràmit i estalviar cues, trobareu el formulari al peu d’aquesta notícia perquè el pugueu descarregar, imprimir i portar emplenat des de casa.

Per acreditar-ne la identitat, tots els usuaris hauran d’exhibir-hi el DNI original o el llibre de família.

Un cop completat el tràmit, l’usuari gaudirà de la bonificació automàticament en aquell mateix moment. Tanmateix, l’Ajuntament es reserva el dret de realitzar les comprovacions oportunes més endavant i de revocar i reclamar la devolució de l’ajut, arribat el cas.

Torns horaris i preus públics

A causa de les restriccions i les mesures de protecció contra el coronavirus, enguany no hi haurà abonaments de temporada. Per intentar garantir l’accés de tothom a la piscina, s’ha establert un sistema de rotació d’usuaris en dos torns: un de matí, d’11 a 14.30h, i un altre de tarda, de 16 a 19.30h. Entremig es faran tasques de neteja i desinfecció. Per aquesta raó no es podrà repetir torn en una mateixa jornada.

Les entrades solament es podran comprar a la piscina i serviran únicament per aquell torn, independentment de l’hora que sigui.

Hi haurà dues tarifes: una de 5 euros per als majors de 16 anys i una altra de 2 euros per als menors d’aquesta edat. Els nadons entraran gratis. Amb la bonificació, als veïns i veïnes de Teià només n’hauran de pagar 2,5 euros si tenen més de 16 anys i 1 euro si en tenen menys.

Pagament amb targeta

Per evitar el risc de contagi, tots els pagaments s’hauran de fer amb targeta de crèdit, encara que es tracti d’un import reduït.

Aforament limitat i mesures d’higiene

D’acord amb les directrius de la Generalitat durant l’anomenada “etapa de represa”, es garantirà la distància de seguretat interpersonal, la qual cosa representa, a la pràctica, una reducció del 50% de la capacitat de les instal·lacions.

L’aforament s’ha distribuït en parcel·les de mides diferents, que seran assignades pel personal de la piscina segons es tracti d’usuaris individuals o unitats de convivència.

Abans d’accedir-hi, caldrà desinfectar-se les mans i signar una declaració responsable acreditant que s’està lliure de contagi i que es coneixen i es respectaran les mesures preventives i sanitàries. Per agilitar el tràmit i estalviar cues, trobareu aquest document al peu d’aquesta notícia perquè el pugueu descarregar, imprimir i portar emplenat des de casa.

Per raons d’índole sanitària, no es podran usar els vestidors ni estaran disponibles les màquines de venda automàtica de begudes. Al peu d’aquesta notícia trobareu el reglament d’ús de la piscina, amb totes les instruccions que cal observar.

Autorització per a menors de 14 a 16 anys

Els menors de 14 anys només poden accedir a la piscina acompanyats de persones adultes.

Els majors de 16 anys poden entrar-hi sols.

Els nois i noies de 14 a 16 anys, és a dir, els nascuts entre els anys 2006 i 2004 podran entrar a la piscina sols, prèvia autorització signada per pares i/o tutors dels menors. Al peu d’aquesta notícia trobareu el document d’autorització perquè el pugueu descarregar, imprimir i portar emplenat des de casa.

Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites