A+ A A-
 

Ordenances Municipals

Ordenança
Plecs de clàusules administratives generals de l’Ajuntament de Teià
Explicació
Clàusules Adm. Generals Data aprovació: 17/09/2002 Objecte: Es fa públic que els plecs de clàusules administratives generals de l'Ajuntament de Teià, varen ser aprovats pel Ple en sessió de data 17 de setembre de 2002. Així mateix es fa públic que el text íntegre d'aquests plecs és el mateix que apareix publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 172, de data 9 de juliol de 2002, pàg. 22 a 52, en referència als següents tipus de contractes: -Obres i instal·lacions (annex 1), pàg. 22 a 38 -De consultoria i assistència, de serveis i de subministraments, a altres contractes administratius i en els privats de la Corporació (annex 2), pàg. 38 a 52. El Plec de Clàusules administratives generals va entrar en vigor amb data 30 de novembre de 2002, l'endemà d'haver estat publicat el corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la província núm. 286 de 29 de novembre.
 
pam

CERCAR

Butlletí Verd

Subscriu-te als nostres butlletins de notícies i agenda
captcha 
recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
bn efact