A+ A A-
 

Ordenances Municipals

Ordenança
ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS
document
Explicació

Data aprovació Inicial:  Ple  8/11/2007

Data que passa a aprovació definitiva: 11/01/2008

Publicada en el BOPB  NÚM. 17 DE 19/01/2008

 

Objecte: Norma que regula de forma general la concessió de subvencions.

 
pam

CERCAR

recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
suvbencions2018
bn efact