A+ A A-
 

Ordenances Municipals

Ordenança
REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL
Explicació
REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL, aprovat pel Ple en sessió de data 22 de novembre 2012, que deroga l'anterior Reglament de data 23-03-1988. PUBLICAT AL BOPB DEL DIA 18-02-2013
 
pam

CERCAR

recollida de mobles
NADONS2017
activatCaminant2
idCATmobil
Seu Electrònica
enllumenat
suvbencions2018
bn efact