caenfrdeites

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM-2016)

Acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona:

Publicat en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), a l’efecte de la seva executivitat immediata, en el DOGC núm. 7203 de data 12.09.2016.

Guia de consulta POUM

  1. A Plànols / Plànols d'ordenació / 00 Índex plànols ordenació es determina el full (A1, A2, etc.) on està la finca que es vol consultar (en PDF).
  2. A Plànols / Plànols d'ordenació / II2_SERIE_FULLS 1mil s’obté la qualificació de la finca (en PDF).
  3. Consulta interactiva del POUM (normativa i dades cadastrals).

Un cop vista al plànol la clau de la  normativa aplicable (està envoltada d’un cercle: 6,7,8,..etc.), s’han de buscar a Volums / 07_Volum VII_Normativa Urbanística_TR les especificacions normatives de la clau (a partir de l’article 112).

Category: Plànols ordenació
Number of Subcategories: 1
Subcategories:
Files: 32
Files:

pdf.png    00 Índex plànols ordenació

Created: 14-09-2016
Size: 682.57 KB

pdf.png    II0_CRITERIS ORDENACIO AVANÇ

Created: 14-09-2016
Size: 15.96 MB

pdf.png    II1_ESTRUCTURA GENERAL I ORGANICA TERRITORI

Created: 14-09-2016
Size: 31.46 MB

pdf.png    II3_IMATGE ORIENTATIVA ORDENACIO

Created: 14-09-2016
Size: 26.59 MB

pdf.png    II4_SISTEMES ESPAIS LLIURES I EQUIPAMENTS

Created: 14-09-2016
Size: 24.69 MB

pdf.png    II5_CATALEG BENS

Created: 14-09-2016
Size: 24.97 MB
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites