caenfrdeites

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM-2016)

Acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona:

Publicat en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), a l’efecte de la seva executivitat immediata, en el DOGC núm. 7203 de data 12.09.2016.

Guia de consulta POUM

  1. A Plànols / Plànols d'ordenació / 00 Índex plànols ordenació es determina el full (A1, A2, etc.) on està la finca que es vol consultar (en PDF).
  2. A Plànols / Plànols d'ordenació / II2_SERIE_FULLS 1mil s’obté la qualificació de la finca (en PDF).
  3. Consulta interactiva del POUM (normativa i dades cadastrals).

Un cop vista al plànol la clau de la  normativa aplicable (està envoltada d’un cercle: 6,7,8,..etc.), s’han de buscar a Volums / 07_Volum VII_Normativa Urbanística_TR les especificacions normatives de la clau (a partir de l’article 112).

Category: Plànols informació
Pàgina 1 de 3
Files:

pdf.png    01_Emmarcament

Created: 14-09-2016
Size: 360.53 MB

pdf.png    02_Ortofotomapa

Created: 14-09-2016
Size: 20.87 MB

pdf.png    03_Terres i Aigues

Created: 14-09-2016
Size: 2.93 MB

pdf.png    04_Pendents inferiors 20x100

Created: 14-09-2016
Size: 1.24 MB

pdf.png    05_Geologic

Created: 14-09-2016
Size: 24.47 MB

pdf.png    06_Camins i vies principals

Created: 14-09-2016
Size: 2.19 MB

pdf.png    07_Etapes del creixement

Created: 14-09-2016
Size: 5.06 MB

pdf.png    08_Formes de creixement

Created: 14-09-2016
Size: 2.12 MB

pdf.png    09_Indicacio rep fotografic

Created: 14-09-2016
Size: 2.39 MB

pdf.png    10_Reportatge fotografic

Created: 14-09-2016
Size: 21.97 MB
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites