caenfrdeites

PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM-2016)

Acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona:

Publicat en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), a l’efecte de la seva executivitat immediata, en el DOGC núm. 7203 de data 12.09.2016.

Guia de consulta POUM

  1. A Plànols / Plànols d'ordenació / 00 Índex plànols ordenació es determina el full (A1, A2, etc.) on està la finca que es vol consultar (en PDF).
  2. A Plànols / Plànols d'ordenació / II2_SERIE_FULLS 1mil s’obté la qualificació de la finca (en PDF).
  3. Consulta interactiva del POUM (normativa i dades cadastrals).

Un cop vista al plànol la clau de la  normativa aplicable (està envoltada d’un cercle: 6,7,8,..etc.), s’han de buscar a Volums / 07_Volum VII_Normativa Urbanística_TR les especificacions normatives de la clau (a partir de l’article 112).

Category: Volums
Pàgina 2 de 2
Files:

pdf.png    11_Volum XI_Informe de les al·legacions_TR

Created: 14-09-2016
Size: 471.96 KB

pdf.png    DC_01_Informe de Sostenibilitat Ambiental

Created: 14-09-2016
Size: 18.63 MB

pdf.png    DC_02_Memòria Ambiental

Created: 14-09-2016
Size: 1.96 MB

pdf.png    DC_03_Resum de l'abast de les determinacions del POUM_TR

Created: 14-09-2016
Size: 4.18 MB
Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites