caenfrdeites

Òrgans Municipals

Imprimir correu electrònic

ÒRGANS DE GOVERN

COMPOSICIO DE LA CORPORACIÓ - PLE

Integrat per la totalitat dels regidors i regidores i presidit per l'alcalde, estableix les línies d'actuació municipal i resol les qüestions més importants, amb funcions de tipus constitutiu, planificador, reglamentari i fiscalitzador de la funció executiva.

Composició del Ple

Nom

Cognom

Partit

 

Andreu

Bosch Rodoreda

CaT-ERC-AM

(GOVERN)

Montserrat

Riera Rojas

CaT-ERC-AM

(GOVERN)

Silvia

Marcos Llagostera

CaT-ERC-AM

(GOVERN)

Santiago

Albert Seseña

CaT-ERC-AM

(GOVERN)

Jordi

Casanovas Garcia

CaT-ERC-AM

(GOVERN)

Andreu

Porta Espelt

CaT-ERC-AM

(GOVERN)

Oriol

Ribera Esplugas

GT

(OPOSICIO)

Maria Teresa

Casellas Abella

GT

(OPOSICIO)

Àlex

Castán Delshorts

GT

(OPOSICIO)

Maria Núria

Andinyac Lladó

GT

(OPOSICIO)

Abel

Ballesteros Monferrer

GT

(OPOSICIO)

Francesc

Ribas Paris

CIU

(GOVERN)

Gemma

Rosell Duran

CIU

(GOVERN)

LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Junta  de  Govern  Local  és  presidida  per  l'Alcalde  i  integrada  per  les tinències d’alcaldia i altres regidors/es del Consistori.

Composició de la Junta

(Resolució 394/2015, de 16 de juny)

Sra. MONTSERRAT RIERA i ROJAS

Sr.  FRANCESC RIBAS i PARIS

Sra. SILVIA MARCOS i LLAGOSTERA

Sr.  SANTIAGO ALBERT i SESEÑA

COMISSIONS INFORMATIVES

Les comissions informatives són òrgans complementaris de l'Ajuntament que tenen per funció l'estudi, l'informe o la consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a coneixement del Ple Municipal.

Composició de les Comissions Informatives

Creació:         Ple de data 1/07/2015

Modificació:  Ple 28/09/2015 (Per incorporació regidor Abel Ballesteros) Modificació:  Ple 22/10/2015 (Per incorporació regidora Gemma Rosell)

Comissió Informativa: Àrea 1.- - Gestió Econòmica: Hisenda, Governació, Promoció Econòmica.

Vocals titulars:

Sr. Santiago Albert Seseña, en representació del grup municipal Compromís amb Teià+ERC

Sra. Bárbara Furment Tomás, en representació del grup municipal Gent de Teià

Sr. Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal Convergència

Vocals suplents:

Sr. Andreu Bosch Rodoreda, en representació del grup municipal Compromís amb Teià+ERC

Sra. Teresa Casellas Abella, en representació del grup municipal Gent de Teià

Sra. Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal Convergència

Comissió Informativa: Àrea 2.- Participació: Participació Ciutadana, Comunicació, Cultura, Joventut i Esports.

Vocals titulars:

Sra. Silvia Marcos Llagostera, en representació del grup municipal Compromís amb Teià+ERC

Sr. Oriol Ribera Esplugas, en representació del grup municipal Gent de Teià Sr. Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal Convergència

 

Sr. Andreu Porta Espelt, en representació del grup municipal Compromís amb Teià+ERC

Sra. Abel Ballesteros Monferrer, en representació del grup municipal Gent de Teià

Sra. Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal Convergència

Comissió Informativa: Àrea 3.- Territori i Sostenibilitat: Medi Ambient, urbanisme, Patrimoni Històric, Mobilitat i Serveis Municipals.

Vocals titulars:

Sr. Jordi Casanovas Garcia, en representació del grup municipal Compromís amb Teià+ERC

Sra. M. Teresa Casellas Abella, en representació del grup municipal Gent de Teià

Sr. Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal Convergència

Vocals suplents:

Sr. Andreu Bosch Rodoreda, en representació del grup municipal Compromís amb Teià+ERC

Sr. Àlex Castán Delshorts, en representació del grup municipal Gent de Teià

Sra. Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal Convergència

Comissió Informativa: Àrea 4.- Atenció a les Persones: Educació, Serveis Socials, Gent Gran, Sanitat i Cooperació.

Vocals titulars:

Sra. Montserrat Riera Rojas, en representació del grup municipal Compromís amb Teià+ERC

Sra. Núria Andinyac Lladó, en representació del grup municipal Gent de Teià Sra. Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal Convergència

Suplents

Sra. Silvia Marcos Llagostera, en representació del grup municipal Compromís amb Teià+ERC

Sr. Oriol Ribera Esplugas, en representació del grup municipal Gent de Teià Sr. Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal Convergència

COMISSIONS ESPECIALS

El Ple de l’Ajuntament de Teià va aprovar en data 1 de juliol 2015 la creació de la Comissió Especial de Comptes, un òrgan encarregat de l'examen, estudi i informe dels comptes anuals de la Corporació, integrades pel compte general del pressupost, el compte de l'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars del pressupost i els comptes de d'entitats o organismes municipals de gestió.

Comissió Especial de Comptes

Vocals titulars:

Sr. Santiago Albert Seseña, en representació del grup municipal Compromís amb Teià+ERC

Sr. Abel Ballesteros, en representació del grup municipal Gent de Teià

Sr. Francesc Ribas Paris, en representació del grup municipal Convergència

Vocals suplents:

Sra. Montserrat Riera Rojas, en representació del grup municipal Compromís amb Teià+ERC

Sra. Teresa Casellas Abella, en representació del grup municipal Gent de Teià

Sra. Gemma Rosell Duran, en representació del grup municipal Convergència.


Ajuntament de Teià. Tots el drets reservats • C Pere Noguera, 12 • 08329 Teià • T 93 540 93 50 • ajuntament@teia.cat

Buscador

Apreta intro per cercar
caenfrdeites